گزارش عملکرد   تغییر رمز بخش مدیریت  
کاربر محترم فروش آنلاينجستجو بر اساس نـام تور بر اساس نوع تور بر اساس مناسبت  
جستجو بر اساس مسیر تور بر اساس مبدا حرکت تور
جستجو بر اساس بازه برگزاری تور : از    روز : ماه : سال :   تا    روز : ماه : سال :  
جستجو بر اساس مدت تور براساس قیمت تور

ردیف*** پیشنهادهای ویژه ***مبدا حرکتمناسبتروزشبروز حرکتتاریخ حرکتتاریخ پایانقیمت ماندهپکیج 
1شيراز تخت جمشيد، پاسارگاد، نقش رستم(شهر راز و ناز) هتل چمران تهران تعطيلات خرداد 32پنج شنبه96/03/1196/03/1312,700,0002
2ماسوله،آستارا، گردنه حيران از ساحل خزر تا بلنداي حيران تهران تعطيلات خرداد 43پنج شنبه96/03/1196/03/147,900,0009
3تور اروميه مهاباد قره کليسا - 4 روزه هوايي تهران تعطيلات خرداد 43جمعه96/03/1296/03/1512,900,0003
4تور تبريز کندوان جلفا - 4روزه زميني تهران تعطيلات خرداد 43جمعه96/03/1296/03/1511,300,0004
5تور کردستان و کرمانشاه - 4 روزه زميني تهران تعطيلات خرداد 43جمعه96/03/1296/03/159,300,000Full
6تور سرعين اردبيل سبلان - 4 روزه زميني تهران تعطيلات خرداد 43جمعه96/03/1296/03/158,500,000Full
7چهارمحال و بختياري - 3 روزه زميني (ازگيسوان آبشار تا دامان زردکوه) تهران تعطيلات خرداد 43جمعه96/03/1296/03/157,400,0009
8تور ياسوج مارگون بهشت گمشده - 3 روزه هوايي تهران تعطيلات خرداد 32جمعه96/03/1296/03/149,800,0007
9لرستان / خرم آباد، بروجرد، محلات (4 روزه زميني) تهران تعطيلات خرداد 43جمعه96/03/1296/03/156,900,000Full
10سالاردره، باداب سورت، سليمان تنگه سه روزه زميني تهران تعطيلات خرداد 32شنبه96/03/1396/03/157,900,000Full

ردیفعنوان تورمبدا حرکتمناسبتروزشبروز حرکتتاریخ حرکتتاریخ پایانقیمت ماندهپکیج 
1شيراز تخت جمشيد، پاسارگاد، نقش رستم(شهر راز و ناز) هتل چمران تهران آخر هفته 32چهارشنبه96/03/0396/03/0512,700,000Full
2شيراز تخت جمشيد، پاسارگاد، نقش رستم(شهر راز و ناز) هتل چمران تهران تعطيلات خرداد 32پنج شنبه96/03/1196/03/1312,700,0002
3ماسوله،آستارا، گردنه حيران از ساحل خزر تا بلنداي حيران تهران تعطيلات خرداد 43پنج شنبه96/03/1196/03/147,900,0009
4تور ياسوج مارگون بهشت گمشده - 3 روزه هوايي تهران تعطيلات خرداد 32جمعه96/03/1296/03/149,800,0007
5لرستان / خرم آباد، بروجرد، محلات (4 روزه زميني) تهران تعطيلات خرداد 43جمعه96/03/1296/03/156,900,000Full
6چهارمحال و بختياري - 3 روزه زميني (ازگيسوان آبشار تا دامان زردکوه) تهران تعطيلات خرداد 43جمعه96/03/1296/03/157,400,0009
7تور اروميه مهاباد قره کليسا - 4 روزه هوايي تهران تعطيلات خرداد 43جمعه96/03/1296/03/1512,900,0003
8تور تبريز کندوان جلفا - 4روزه زميني تهران تعطيلات خرداد 43جمعه96/03/1296/03/1511,300,0004
9تور کردستان و کرمانشاه - 4 روزه زميني تهران تعطيلات خرداد 43جمعه96/03/1296/03/159,300,000Full
10تور سرعين اردبيل سبلان - 4 روزه زميني تهران تعطيلات خرداد 43جمعه96/03/1296/03/158,500,000Full
11سالاردره، باداب سورت، سليمان تنگه سه روزه زميني تهران تعطيلات خرداد 32شنبه96/03/1396/03/157,900,000Full
12شيراز تخت جمشيد، پاسارگاد، نقش رستم(شهر راز و ناز) هتل چمران تهران آخر هفته 32چهارشنبه96/03/1796/03/1912,700,0009
13تور سرعين اردبيل سبلان - 4 روزه زميني تهران آخر هفته 43سه شنبه96/03/3096/04/028,500,0009
14تور تبريز کندوان جلفا - 4روزه زميني تهران آخر هفته 43سه شنبه96/03/3096/04/0211,300,0009
15تور چهارمحال و بختياري - 4 روزه زميني (ازگيسوان آبشار تا دامان زردکوه) تهران تعطيلات عيد فطر 43شنبه96/04/0396/04/067,400,0009
16تور مراغه،تبريز، کندوان، جلفا - 5روزه زميني تهران تعطيلات عيد فطر 54دوشنبه96/04/0596/04/09 9
17تور تبريز کندوان جلفا - 4روزه زميني تهران تعطيلات عيد فطر 43سه شنبه96/04/0696/04/0911,300,0009
18تور سرعين اردبيل سبلان - 4 روزه زميني تهران تعطيلات عيد فطر 43سه شنبه96/04/0696/04/098,500,0009
19جشنوراه تابستانه فرش دستبافت مراغه تهران ويژه جشنواره تابستانه فرش دستبافت مراغه 32چهارشنبه96/04/1496/04/165,300,0009
20جشنوراه تابستانه فرش دستبافت مراغه تهران ويژه جشنواره تابستانه فرش دستبافت مراغه 32شنبه96/04/1796/04/195,300,0009
21جشنوراه تابستانه فرش دستبافت مراغه تهران ويژه جشنواره تابستانه فرش دستبافت مراغه 32سه شنبه96/04/2096/04/225,300,0009
22تور سرعين اردبيل سبلان - 4 روزه زميني تهران آخر هفته 43سه شنبه96/04/2096/04/238,500,0009
23تور سرعين اردبيل سبلان - 4 روزه زميني تهران آخر هفته 43سه شنبه96/04/2796/04/308,500,0009
24تور تبريز کندوان جلفا - 4روزه زميني تهران آخر هفته 43سه شنبه96/04/2796/04/3011,300,0009
25تور چهارمحال و بختياري - 3روزه زميني (ازگيسوان آبشار تا دامان زردکوه) تهران آخر هفته 32چهارشنبه96/04/2896/04/305,900,0009
26تور سرعين اردبيل سبلان - 4 روزه زميني تهران آخر هفته 43سه شنبه96/05/0396/05/068,500,0009
27تور تبريز کندوان جلفا - 4روزه زميني تهران آخر هفته 43سه شنبه96/05/1096/05/1311,300,0009
28تور چهارمحال و بختياري - 3روزه زميني (ازگيسوان آبشار تا دامان زردکوه) تهران آخر هفته 32چهارشنبه96/05/1196/05/135,900,0009
29تور سرعين اردبيل سبلان - 4 روزه زميني تهران آخر هفته 43سه شنبه96/05/1796/05/208,500,0009
30تور تبريز کندوان جلفا - 4روزه زميني تهران آخر هفته 43سه شنبه96/05/2496/05/2711,300,0009
31تور سرعين اردبيل سبلان - 4 روزه زميني تهران آخر هفته 43سه شنبه96/05/3196/06/038,500,0009
32تور چهارمحال و بختياري - 3روزه زميني (ازگيسوان آبشار تا دامان زردکوه) تهران آخر هفته 32چهارشنبه96/06/0196/06/035,900,0009
33تور سرعين اردبيل سبلان - 4 روزه زميني تهران آخر هفته 43سه شنبه96/06/1496/06/178,500,0009
34تور تبريز کندوان جلفا - 4روزه زميني تهران عيد سعيد غديرخم 43چهارشنبه96/06/1596/06/1811,300,0009
35تور چهارمحال و بختياري - 3روزه زميني (ازگيسوان آبشار تا دامان زردکوه) تهران تعطيلات عيد غدير 32پنج شنبه96/06/1696/06/185,900,0009
36تور تبريز کندوان جلفا - 4روزه زميني تهران آخر هفته 43سه شنبه96/06/2196/06/2411,300,0009
کليه حقوق اين نرم افزار متعلق به گروه مهندسي فراسو مي باشد. FarasooGroup@yahoo.com , http://farasoo24.com