گزارش عملکرد گردش حساب و پرداخت بدهی چاپ واچر تور گروهی تغییر رمز بخش مدیریت
کاربر محترم فروش آنلاينجستجو بر اساس نـام تور بر اساس نوع تور بر اساس مناسبت  
جستجو بر اساس مسیر تور بر اساس مبدا حرکت تور
جستجو بر اساس بازه برگزاری تور : از    روز : ماه : سال :   تا    روز : ماه : سال :  
جستجو بر اساس مدت تور براساس قیمت تور

ردیف*** پیشنهادهای ویژه ***مبدا حرکتمناسبتروزشبروز حرکتتاریخ حرکتتاریخ پایانقیمت ماندهپکیج 
1ماسال « بر فراز اقيانوس ابر » تهران ارديبهشت ماه 32سه شنبه97/02/1197/02/134,500,0003
2کاشان، نوش آباد، ابيانه، برزک ( بوي گل، عطر گلاب) تهران آخر هفته 21پنج شنبه97/02/2097/02/214,000,0009
3تور زميني سالاردره، باداب سورت (رنگارنگ در مسير چشمه و جنگل) تهران آخر هفته 32چهارشنبه97/02/2697/02/286,900,0009
4چهارمحال بختياري (از گيسوان آبشار تا دامان زردکوه) / زميني تهران آخر هفته 32چهارشنبه97/02/2697/02/285,900,0009
5شيراز (شهر راز و ناز) هتل 5 ستاره چمران تهران آخر هفته 32چهارشنبه97/02/2697/02/2815,000,0005
6کليبر، جلفا (هم مسير ارس در خيال باد) تهران تعطيلات خرداد 54يکشنبه97/03/1397/03/1811,850,0009

ردیفعنوان تورمبدا حرکتمناسبتروزشبروز حرکتتاریخ حرکتتاریخ پایانقیمت ماندهپکیج 
1شيراز (شهر راز و ناز) هتل 5 ستاره چمران تهران آخر هفته 32چهارشنبه97/02/0597/02/0714,500,000Full
2ماسال « بر فراز اقيانوس ابر » تهران ارديبهشت ماه 32سه شنبه97/02/1197/02/134,500,0003
3اسالم و خلخال ،آستارا، اردبيل، سرعين، مشکين شهر (ازجوشش چشمه ها تا آرامش دامنه ها) زميني تهران تعطيلات نيمه شعبان 43سه شنبه97/02/1197/02/148,500,000Full
4گلستان،ترکمن صحرا ( سرزمين اسب و عشق) تهران تعطيلات نيمه شعبان 43سه شنبه97/02/1197/02/146,900,000Full
5تور زميني کردستان اورامان (سرود کوهستاني سرزمين اهورا) تهران تعطيلات نيمه شعبان 43سه شنبه97/02/1197/02/147,600,000Full
6شيراز (شهر راز و ناز) هتل 5 ستاره چمران تهران تعطيلات نيمه شعبان 32چهارشنبه97/02/1297/02/1415,000,000Full
7تور زميني لرستان ، خرم آباد ، بروجرد (سرزنده از ريزش آبشارها) تهران تعطيلات نيمه شعبان 32چهارشنبه97/02/1297/02/145,800,000Full
8شيراز (شهر راز و ناز) هتل 5 ستاره چمران تهران تعطيلات نيمه شعبان 32چهارشنبه97/02/1297/02/1415,000,000Full
9چهارمحال بختياري (از گيسوان آبشار تا دامان زردکوه) ويژه دشت لاله هاي واژگون / زميني تهران تعطيلات نيمه شعبان 32چهارشنبه97/02/1297/02/145,900,000Full
10کاشان، نوش آباد، ابيانه، برزک ( بوي گل، عطر گلاب) تهران تعطيلات نيمه شعبان 21پنج شنبه97/02/1397/02/144,000,000Full
11چهارمحال بختياري (از گيسوان آبشار تا دامان زردکوه) ويژه دشت لاله هاي واژگون و رفتينگ/ زميني تهران آخر هفته 32چهارشنبه97/02/1997/02/215,900,000Full
12شيراز (شهر راز و ناز) هتل 5 ستاره چمران تهران آخر هفته 32چهارشنبه97/02/1997/02/2115,000,000Full
13کاشان، نوش آباد، ابيانه، برزک ( بوي گل، عطر گلاب) تهران آخر هفته 21پنج شنبه97/02/2097/02/214,000,0009
14شيراز (شهر راز و ناز) هتل 5 ستاره چمران تهران آخر هفته 32چهارشنبه97/02/2697/02/2815,000,0005
15چهارمحال بختياري (از گيسوان آبشار تا دامان زردکوه) / زميني تهران آخر هفته 32چهارشنبه97/02/2697/02/285,900,0009
16تور زميني سالاردره، باداب سورت (رنگارنگ در مسير چشمه و جنگل) تهران آخر هفته 32چهارشنبه97/02/2697/02/286,900,0009
17ييلاق جواهردشت (ابر و باد و مه و خورشيد) تهران آخر هفته 22چهارشنبه97/03/0297/03/044,850,0009
18کليبر، جلفا (هم مسير ارس در خيال باد) تهران تعطيلات خرداد 54يکشنبه97/03/1397/03/1811,850,0009
19سرعين، اسالم، حيران، مشکين شهر (از جوشش چشمه ها تا آرامش دامنه ها) تهران تعطيلات خرداد 43دوشنبه97/03/1497/03/178,500,0009
20سرعين، اسالم، حيران، مشکين شهر (از جوشش چشمه ها تا آرامش دامنه ها) تهران تعطيلات عيد فطر 43چهارشنبه97/03/2397/03/268,500,0009
21تبريز، کندوان، جلفا (از ساز تبريز تا سوز ارس) تهران تعطيلات عيد فطر 43چهارشنبه97/03/2397/03/2611,500,0009
22تور زميني کردستان اورامان (سرود کوهستاني سرزمين اهورا) تهران تعطيلات عيد فطر 43چهارشنبه97/03/2397/03/267,600,0009
23لاهيجان، ديلمان ( همپاي باد هم نفس ديلمان) تهران تعطيلات عيد فطر 32پنج شنبه97/03/2497/03/265,650,0009
24جنگل ابر، سمنان، دامغان (پا به پاي ابرها) تهران تعطيلات عيد فطر 32پنج شنبه97/03/2497/03/264,900,0009
25ييلاق شهرستانک، رامسر (از کاخ ناصري تا کاخ مرمر) تهران تعطيلات عيد فطر 21جمعه97/03/2597/03/264,800,0009
26تبريز، کندوان، جلفا (از ساز تبريز تا سوز ارس) تهران آخر هفته 43سه شنبه97/04/0597/04/0811,500,0009
27سرعين، اسالم، حيران، مشکين شهر (از جوشش چشمه ها تا آرامش دامنه ها) تهران آخر هفته 43سه شنبه97/04/1297/04/158,500,0009
28لاهيجان، ديلمان ( همپاي باد هم نفس ديلمان) تهران آخر هفته 32چهارشنبه97/04/1397/04/155,650,0009
29تبريز، کندوان، جلفا (از ساز تبريز تا سوز ارس) تهران آخر هفته 43سه شنبه97/04/1997/04/2211,500,0009
30ييلاق شهرستانک، رامسر (از کاخ ناصري تا کاخ مرمر) تهران آخر هفته 21پنج شنبه97/04/2197/04/224,800,0009
31سرعين، اسالم، حيران، مشکين شهر (از جوشش چشمه ها تا آرامش دامنه ها) تهران آخر هفته 43سه شنبه97/04/2697/04/298,500,0009
32سرعين، اسالم، حيران، مشکين شهر (از جوشش چشمه ها تا آرامش دامنه ها) تهران آخر هفته 43سه شنبه97/05/0997/05/128,500,0009
33سرعين، اسالم، حيران، مشکين شهر (از جوشش چشمه ها تا آرامش دامنه ها) تهران آخر هفته 43سه شنبه97/05/1697/05/198,500,0009
34تبريز، کندوان، جلفا (از ساز تبريز تا سوز ارس) تهران آخر هفته 43سه شنبه97/05/1697/05/1911,500,0009
35ييلاق شهرستانک، رامسر (از کاخ ناصري تا کاخ مرمر) تهران آخر هفته 21پنج شنبه97/05/1897/05/194,800,0009
36تبريز، کندوان، جلفا (از ساز تبريز تا سوز ارس) تهران تعطيلات عيد قربان 43سه شنبه97/05/3097/06/0211,500,0009
37سرعين، اسالم، حيران، مشکين شهر (از جوشش چشمه ها تا آرامش دامنه ها) تهران تعطيلات عيد قربان 43سه شنبه97/05/3097/06/028,500,0009
38جنگل ابر، سمنان، دامغان (پا به پاي ابرها) تهران تعطيلات عيد قربان 32چهارشنبه97/05/3197/06/024,900,0009
39لاهيجان، ديلمان ( همپاي باد هم نفس ديلمان) تهران تعطيلات عيد قربان 32چهارشنبه97/05/3197/06/025,650,0009
40سرعين، اسالم، حيران، مشکين شهر (از جوشش چشمه ها تا آرامش دامنه ها) تهران عيد سعيد غديرخم 43سه شنبه97/06/0697/06/098,500,0009
41تبريز، کندوان، جلفا (از ساز تبريز تا سوز ارس) تهران عيد سعيد غديرخم 43سه شنبه97/06/0697/06/0911,500,0009
42جنگل ابر، سمنان، دامغان (پا به پاي ابرها) تهران عيد سعيد غديرخم 32چهارشنبه97/06/0797/06/094,900,0009
43ييلاق شهرستانک، رامسر (از کاخ ناصري تا کاخ مرمر) تهران عيد سعيد غديرخم 21پنج شنبه97/06/0897/06/094,800,0009
44لاهيجان، ديلمان ( همپاي باد هم نفس ديلمان) تهران آخر هفته 32چهارشنبه97/06/1497/06/165,650,0009
45تبريز، کندوان، جلفا (از ساز تبريز تا سوز ارس) تهران آخر هفته 43سه شنبه97/06/2097/06/2311,500,0009
46سرعين، اسالم، حيران، مشکين شهر (از جوشش چشمه ها تا آرامش دامنه ها) تهران آخر هفته 43سه شنبه97/06/2097/06/238,500,0009
47جنگل ابر، سمنان، دامغان (پا به پاي ابرها) تهران آخر هفته 32چهارشنبه97/07/1897/07/204,900,0009
48جنگل ابر، سمنان، دامغان (پا به پاي ابرها) تهران تعطيلات آبان 32چهارشنبه97/08/1697/08/184,900,0009
49جنگل ابر، سمنان، دامغان (پا به پاي ابرها) تهران تعطيلات ولادت پيامبر 32جمعه97/09/0297/09/044,900,0009
کليه حقوق اين نرم افزار متعلق به گروه مهندسي فراسو مي باشد. FarasooGroup@yahoo.com , http://farasoo24.com