گزارش عملکرد   تغییر رمز بخش مدیریت  
کاربر محترم فروش آنلاينجستجو بر اساس نـام تور بر اساس نوع تور بر اساس مناسبت  
جستجو بر اساس مسیر تور بر اساس مبدا حرکت تور
جستجو بر اساس بازه برگزاری تور : از    روز : ماه : سال :   تا    روز : ماه : سال :  
جستجو بر اساس مدت تور براساس قیمت تور

ردیف*** پیشنهادهای ویژه ***مبدا حرکتمناسبتروزشبروز حرکتتاریخ حرکتتاریخ پایانقیمت ماندهپکیج 
1تور زميني تبريز، کندوان، جلفا (از ساز تبريز تا سوز ارس) تهران آخر هفته 43سه شنبه96/05/1096/05/1311,300,0006
2تور زميني کردستان کرمانشاه (از مهمان نوازي تا قصه پردازي) تهران آخر هفته 43سه شنبه96/05/1096/05/139,300,0005
3تور زميني همدان ورکانه ( از گنجنامه تا ورکانه) تهران آخر هفته 32چهارشنبه96/05/1196/05/136,400,0008
4تور زميني گيلان، فومن، ماسوله (ازساحل خزر تا بلنداي حيران) تهران آخر هفته 32چهارشنبه96/05/1196/05/136,300,0004

ردیفعنوان تورمبدا حرکتمناسبتروزشبروز حرکتتاریخ حرکتتاریخ پایانقیمت ماندهپکیج 
1تور زميني تبريز، کندوان، جلفا (از ساز تبريز تا سوز ارس) تهران آخر هفته 43سه شنبه96/05/1096/05/1311,300,0006
2تور زميني کردستان کرمانشاه (از مهمان نوازي تا قصه پردازي) تهران آخر هفته 43سه شنبه96/05/1096/05/139,300,0005
3تور هوايي اروميه، ماکو، مهاباد (سرزمين شهد و شادي) تهران آخر هفته 43سه شنبه96/05/1096/05/1313,700,000Full
4تور زميني گيلان، فومن، ماسوله (ازساحل خزر تا بلنداي حيران) تهران آخر هفته 32چهارشنبه96/05/1196/05/136,300,0004
5تور زميني همدان ورکانه ( از گنجنامه تا ورکانه) تهران آخر هفته 32چهارشنبه96/05/1196/05/136,400,0008
6تور زميني چهارمحال بختياري (از گيسوان آبشار تا دامان زردکوه) تهران آخر هفته 32چهارشنبه96/05/1196/05/135,900,000Full
7تور زميني اصفهان (از روايت خاک تا حکايت آب) تهران آخر هفته 32چهارشنبه96/05/1196/05/137,000,000Full
8تور زميني نمک آبرود (در پيچ و خم رويايي جاده چالوس) تهران آخر هفته 21پنج شنبه96/05/1296/05/134,400,000Full
9تور زميني گلستان (سرزمين اسب و عشق) تهران آخر هفته 43سه شنبه96/05/1796/05/207,200,0009
10تور زميني رامسر ، لاهيجان (عروس سبز ايران) تهران آخر هفته 32چهارشنبه96/05/1896/05/206,800,0009
11تور زميني زنجان (از گنبد سلطان تا آتشکده شاهان) تهران آخر هفته 32چهارشنبه96/05/1896/05/206,890,0009
12تور زميني لرستان ، خرم آباد ، بروجرد (سرزنده از ريزش آبشارها) تهران آخر هفته 32چهارشنبه96/05/1896/05/205,800,0009
13تور زميني سالاردره، باداب سورت (رنگارنگ در مسير چشمه و جنگل) تهران آخر هفته 32چهارشنبه96/05/1896/05/207,900,0009
14تور هوايي اروميه، ماکو، مهاباد (سرزمين شهد و شادي) تهران آخر هفته 43سه شنبه96/05/2496/05/2713,700,0009
15تور زميني تبريز، کندوان، جلفا (از ساز تبريز تا سوز ارس) تهران آخر هفته 43سه شنبه96/05/2496/05/2711,300,0009
16تور زميني سرعين، اردبيل، مشکين شهر (ازجوشش چشمه ها تا آرامش دامنه ها) تهران آخر هفته 43سه شنبه96/05/2496/05/278,500,0009
17تور زميني کردستان اورامان (سرود کوهستاني سرزمين اهورا) تهران آخر هفته 43سه شنبه96/05/2496/05/277,600,0009
18تور هوايي شيراز (شهر راز و ناز) تهران آخر هفته 32چهارشنبه96/05/2596/05/2712,700,0009
19تور هوايي ياسوج ، مارگون (بهشت گمشده دنا) تهران آخر هفته 32چهارشنبه96/05/2596/05/279,800,0009
20تور زميني همدان ورکانه ( از گنجنامه تا ورکانه) تهران آخر هفته 32چهارشنبه96/05/2596/05/275,900,0009
21تور زميني گيلان، فومن، ماسوله (ازساحل خزر تا بلنداي حيران) تهران آخر هفته 32چهارشنبه96/05/2596/05/276,300,0009
22تور زميني اصفهان (از روايت خاک تا حکايت آب) تهران آخر هفته 32چهارشنبه96/05/2596/05/277,000,0009
23تور زميني نمک آبرود (در پيچ و خم رويايي جاده چالوس) تهران آخر هفته 21پنج شنبه96/05/2696/05/274,400,0009
24تور زميني سرعين، اردبيل، مشکين شهر (ازجوشش چشمه ها تا آرامش دامنه ها) تهران آخر هفته 43سه شنبه96/05/3196/06/038,500,0009
25تور زميني کردستان کرمانشاه (از مهمان نوازي تا قصه پردازي) تهران آخر هفته 43سه شنبه96/05/3196/06/039,300,0009
26تور هوايي شيراز (شهر راز و ناز) تهران آخر هفته 32چهارشنبه96/06/0196/06/0312,700,0009
27تور زميني چهارمحال بختياري (از گيسوان آبشار تا دامان زردکوه) تهران آخر هفته 32چهارشنبه96/06/0196/06/035,900,0009
28تور زميني زنجان (از گنبد سلطان تا آتشکده شاهان) تهران آخر هفته 32چهارشنبه96/06/0196/06/036,890,0009
29تور زميني گيلان، فومن، ماسوله (ازساحل خزر تا بلنداي حيران) تهران آخر هفته 32چهارشنبه96/06/0196/06/036,300,0009
30تور زميني لرستان ، خرم آباد ، بروجرد (سرزنده از ريزش آبشارها) تهران آخر هفته 32چهارشنبه96/06/0196/06/035,800,0009
31تور زميني نمک آبرود (در پيچ و خم رويايي جاده چالوس) تهران آخر هفته 21پنج شنبه96/06/0296/06/034,400,0009
32تور زميني همدان ورکانه ( از گنجنامه تا ورکانه) تهران آخر هفته 21پنج شنبه96/06/0296/06/033,300,0009
33تور زميني اصفهان (از روايت خاک تا حکايت آب) تهران آخر هفته 32چهارشنبه96/06/0896/06/107,000,0009
34تور زميني تبريز، کندوان، جلفا (از ساز تبريز تا سوز ارس) تهران عيد سعيد غديرخم 43چهارشنبه96/06/1596/06/1811,300,0009
35تور زميني کردستان کرمانشاه (از مهمان نوازي تا قصه پردازي) تهران عيد سعيد غديرخم 43چهارشنبه96/06/1596/06/189,300,0009
36تور زميني سرعين، اردبيل، مشکين شهر (ازجوشش چشمه ها تا آرامش دامنه ها) تهران عيد سعيد غديرخم 43چهارشنبه96/06/1596/06/188,500,0009
37تور زميني گلستان (سرزمين اسب و عشق) تهران عيد سعيد غديرخم 43چهارشنبه96/06/1596/06/187,200,0009
38تور هوايي اروميه، ماکو، مهاباد (سرزمين شهد و شادي) تهران عيد سعيد غديرخم 43چهارشنبه96/06/1596/06/1813,700,0009
39تور زميني لرستان ، خرم آباد ، بروجرد (سرزنده از ريزش آبشارها) تهران عيد سعيد غديرخم 32پنج شنبه96/06/1696/06/185,800,0009
40تور زميني سالاردره، باداب سورت (رنگارنگ در مسير چشمه و جنگل) تهران عيد سعيد غديرخم 32پنج شنبه96/06/1696/06/187,900,0009
41تور زميني گيلان، فومن، ماسوله (ازساحل خزر تا بلنداي حيران) تهران عيد سعيد غديرخم 32پنج شنبه96/06/1696/06/186,300,0009
42تور هوايي ياسوج ، مارگون (بهشت گمشده دنا) تهران عيد سعيد غديرخم 32پنج شنبه96/06/1696/06/189,800,0009
43تور زميني زنجان (از گنبد سلطان تا آتشکده شاهان) تهران عيد سعيد غديرخم 32پنج شنبه96/06/1696/06/186,890,0009
44تور زميني رامسر ، لاهيجان (عروس سبز ايران) تهران عيد سعيد غديرخم 32پنج شنبه96/06/1696/06/186,800,0009
45تور زميني همدان ورکانه ( از گنجنامه تا ورکانه) تهران عيد سعيد غديرخم 32پنج شنبه96/06/1696/06/185,900,0009
46تور زميني چهارمحال بختياري (از گيسوان آبشار تا دامان زردکوه) تهران عيد سعيد غديرخم 32پنج شنبه96/06/1696/06/185,900,000Full
47تور هوايي شيراز (شهر راز و ناز) تهران عيد سعيد غديرخم 32پنج شنبه96/06/1696/06/1812,700,0009
48تور زميني اصفهان (از روايت خاک تا حکايت آب) تهران عيد سعيد غديرخم 32پنج شنبه96/06/1696/06/187,000,0009
49تور زميني تبريز، کندوان، جلفا (از ساز تبريز تا سوز ارس) تهران آخر هفته 43سه شنبه96/06/2196/06/2411,300,0009
50تور زميني اصفهان (از روايت خاک تا حکايت آب) تهران آخر هفته 32چهارشنبه96/06/2296/06/247,000,0009
51تور زميني کردستان اورامان (سرود کوهستاني سرزمين اهورا) تهران آخر هفته 43سه شنبه96/06/2896/06/317,600,0009
52تور هوايي اروميه، ماکو، مهاباد (سرزمين شهد و شادي) تهران آخر هفته 43سه شنبه96/06/2896/06/3113,700,0009
کليه حقوق اين نرم افزار متعلق به گروه مهندسي فراسو مي باشد. FarasooGroup@yahoo.com , http://farasoo24.com