گزارش عملکرد گردش حساب و پرداخت بدهی چاپ واچر تور گروهی تغییر رمز بخش مدیریت
کاربر محترم فروش آنلاين

جستجو بر اساس نـام تور بر اساس نوع تور بر اساس مناسبت   جستجو بر اساس مسیر تور بر اساس مبدا حرکت تور
جستجو بر اساس بازه برگزاری تور : از    روز : ماه : سال :   تا     روز : ماه : سال :   جستجو بر اساس مدت تور براساس قیمت تور

ردیف*** پیشنهادهای ویژه ***مبدا حرکتمناسبتروزشبروز حرکتتاریخ حرکتتاریخ پایانقیمت ماندهپکیج 
1نطنز، کوير متين آباد، ابيانه تهران آخر هفته 21پنج شنبه97/07/1297/07/133,900,0009
2کوير مصر؛ افسون خاک و باد و ستاره (فول برد) (3.5 روزه) تهران آخر هفته 32سه شنبه97/07/2497/07/278,900,0009

ردیفعنوان تورمبدا حرکتمناسبتروزشبروز حرکتتاریخ حرکتتاریخ پایانقیمت ماندهپکیج 
1يزد، ميبد، نارتي تي (از تکريم آتش تا ترسيم خاک) صفائيه هتل باغ تهران آخر هفته 32چهارشنبه97/07/1197/07/138,200,0009
2يزد، ميبد، نارتي تي (از تکريم آتش تا ترسيم خاک) صفائيه جديد تهران آخر هفته 32چهارشنبه97/07/1197/07/139,500,0009
3تور زميني همدان ورکانه 2 روزه زميني ( از گنجنامه تا ورکانه) تهران آخر هفته 21پنج شنبه97/07/1297/07/134,700,0009
4نطنز، کوير متين آباد، ابيانه تهران آخر هفته 21پنج شنبه97/07/1297/07/133,900,0009
5تبريز، کندوان، جلفا (از ساز تبريز تا سوز ارس) تهران آخر هفته 43سه شنبه97/07/1797/07/2011,500,0009
6سرعين، اسالم، حيران، مشکين شهر (از جوشش چشمه ها تا آرامش دامنه ها) تهران آخر هفته 43سه شنبه97/07/1797/07/208,500,0009
7جنگل ابر، سمنان، دامغان (پا به پاي ابرها) تهران آخر هفته 32چهارشنبه97/07/1897/07/204,900,0009
8زنجان، تخت سليمان، غارکتله خور (از گنبد سلطان تا آتشکده شاهان) تهران آخر هفته 32چهارشنبه97/07/1897/07/205,500,0009
9تور زميني همدان ورکانه 2 روزه زميني ( از گنجنامه تا ورکانه) تهران آخر هفته 21پنج شنبه97/07/1997/07/204,700,0009
10کوير مصر؛ افسون خاک و باد و ستاره (فول برد) (3.5 روزه) تهران آخر هفته 32سه شنبه97/07/2497/07/278,900,0009
11جزيره قشم ، هنگام ، هرمز (جزيره آرامش) تهران آخر هفته 43سه شنبه97/07/2497/07/2718,900,0007
12گرگان، اينچه برون، بندر گز (پاييز هزار رنگ هيرکاني) تهران آخر هفته 43سه شنبه97/07/2497/07/277,900,0009
13عقدا، اردکان، خرانق، چک چک (گذري بر زادگاه خورشيد) اقامتگاه بوم گردي تهران آخر هفته 32چهارشنبه97/07/2597/07/275,900,0009
14يزد، ميبد، نارتي تي (از تکريم آتش تا ترسيم خاک) صفائيه هتل باغ تهران آخر هفته 32چهارشنبه97/07/2597/07/278,200,0009
15يزد، ميبد، نارتي تي (از تکريم آتش تا ترسيم خاک) صفائيه جديد تهران آخر هفته 32چهارشنبه97/07/2597/07/279,500,0009
16يزد، ميبد، نارتي تي (از تکريم آتش تا ترسيم خاک) صفائيه جديد تهران آخر هفته 32چهارشنبه97/08/0997/08/119,500,0009
17يزد، ميبد، نارتي تي (از تکريم آتش تا ترسيم خاک) صفائيه هتل باغ تهران آخر هفته 32چهارشنبه97/08/0997/08/118,200,0009
18زنجان، تخت سليمان، غارکتله خور (از گنبد سلطان تا آتشکده شاهان) تهران آخر هفته 32چهارشنبه97/08/0997/08/115,500,0009
19گرگان، اينچه برون، بندر گز (پاييز هزار رنگ هيرکاني) تهران تعطيلات آبان 43سه شنبه97/08/1597/08/187,900,0009
20ماسال،ييلاق اولسبلنگاه،ماسوله (پله پله تا ملاقات ابرها) تهران تعطيلات آبان 32چهارشنبه97/08/1697/08/186,900,0009
21جنگل ابر، سمنان، دامغان (پا به پاي ابرها) تهران تعطيلات آبان 32چهارشنبه97/08/1697/08/184,900,0009
22عقدا، اردکان، خرانق، چک چک (گذري بر زادگاه خورشيد) اقامتگاه بوم گردي تهران تعطيلات آبان 32چهارشنبه97/08/1697/08/185,900,0009
23نطنز، کوير متين آباد، ابيانه تهران تعطيلات آبان 21چهارشنبه97/08/1697/08/173,900,0009
24يزد، ميبد، نارتي تي (از تکريم آتش تا ترسيم خاک) صفائيه جديد تهران آخر هفته 32چهارشنبه97/08/2397/08/259,500,0009
25يزد، ميبد، نارتي تي (از تکريم آتش تا ترسيم خاک) صفائيه هتل باغ تهران آخر هفته 32چهارشنبه97/08/2397/08/258,200,0009
26يزد، ميبد، نارتي تي (از تکريم آتش تا ترسيم خاک) صفائيه جديد تهران تعطيلات آذر 32جمعه97/09/0297/09/049,500,0009
27يزد، ميبد، نارتي تي (از تکريم آتش تا ترسيم خاک) صفائيه هتل باغ تهران تعطيلات آذر 32جمعه97/09/0297/09/048,200,0009
28عقدا، اردکان، خرانق، چک چک (گذري بر زادگاه خورشيد) اقامتگاه بوم گردي تهران تعطيلات آذر 32جمعه97/09/0297/09/045,900,0009
29جنگل ابر، سمنان، دامغان (پا به پاي ابرها) تهران تعطيلات ولادت پيامبر 32جمعه97/09/0297/09/044,900,0009
30نطنز، کوير متين آباد، ابيانه تهران تعطيلات آذر 21شنبه97/09/0397/09/043,900,0009
31يزد، ميبد، نارتي تي (از تکريم آتش تا ترسيم خاک) صفائيه جديد تهران شب يلدا 32چهارشنبه97/09/2897/09/309,500,0009
32يزد، ميبد، نارتي تي (از تکريم آتش تا ترسيم خاک) صفائيه هتل باغ تهران شب يلدا 32چهارشنبه97/09/2897/09/308,200,0009
33يزد، ميبد، نارتي تي (از تکريم آتش تا ترسيم خاک) صفائيه جديد تهران آخر هفته 32چهارشنبه97/10/1297/10/149,500,0009
34يزد، ميبد، نارتي تي (از تکريم آتش تا ترسيم خاک) صفائيه هتل باغ تهران آخر هفته 32چهارشنبه97/10/1297/10/148,200,0009
35نطنز، کوير متين آباد، ابيانه تهران آخر هفته 21پنج شنبه97/10/2097/10/213,900,0009
36عقدا، اردکان، خرانق، چک چک (گذري بر زادگاه خورشيد) اقامتگاه بوم گردي تهران آخر هفته 32چهارشنبه97/10/2697/10/285,900,0009
37يزد، ميبد، نارتي تي (از تکريم آتش تا ترسيم خاک) صفائيه جديد تهران آخر هفته 32چهارشنبه97/10/2697/10/289,500,0009
38يزد، ميبد، نارتي تي (از تکريم آتش تا ترسيم خاک) صفائيه هتل باغ تهران آخر هفته 32چهارشنبه97/10/2697/10/288,200,0009
39يزد، ميبد، نارتي تي (از تکريم آتش تا ترسيم خاک) صفائيه جديد تهران جشن سده 32چهارشنبه97/11/1097/11/129,500,0009
40يزد، ميبد، نارتي تي (از تکريم آتش تا ترسيم خاک) صفائيه هتل باغ تهران جشن سده 32چهارشنبه97/11/1097/11/128,200,0009
41يزد، ميبد، نارتي تي (از تکريم آتش تا ترسيم خاک) صفائيه جديد تهران تعطيلات 22 بهمن 32شنبه97/11/2097/11/229,500,0009
42يزد، ميبد، نارتي تي (از تکريم آتش تا ترسيم خاک) صفائيه هتل باغ تهران تعطيلات 22 بهمن 32شنبه97/11/2097/11/228,200,0009
43عقدا، اردکان، خرانق، چک چک (گذري بر زادگاه خورشيد) اقامتگاه بوم گردي تهران تعطيلات 22 بهمن 32شنبه97/11/2097/11/225,900,0009
44نطنز، کوير متين آباد، ابيانه تهران تعطيلات 22 بهمن 21يکشنبه97/11/2197/11/223,900,0009
45يزد، ميبد، نارتي تي (از تکريم آتش تا ترسيم خاک) صفائيه جديد تهران آخر هفته 32چهارشنبه97/12/0897/12/109,500,0009
46يزد، ميبد، نارتي تي (از تکريم آتش تا ترسيم خاک) صفائيه هتل باغ تهران آخر هفته 32چهارشنبه97/12/0897/12/108,200,0009
47نطنز، کوير متين آباد، ابيانه تهران آخر هفته 21پنج شنبه97/12/0997/12/103,900,0009
48عقدا، اردکان، خرانق، چک چک (گذري بر زادگاه خورشيد) اقامتگاه بوم گردي تهران آخر هفته 32چهارشنبه97/12/1597/12/175,900,0009
کليه حقوق اين نرم افزار متعلق به گروه مهندسي فراسو مي باشد. FarasooGroup@yahoo.com , http://farasoo24.com