گزارش عملکرد بدهی شما بدهی شما تغییر رمز بخش مدیریت  
کاربر محترم فروش آنلاينجستجو بر اساس نـام تور بر اساس نوع تور بر اساس مناسبت  
جستجو بر اساس مسیر تور بر اساس مبدا حرکت تور
جستجو بر اساس بازه برگزاری تور : از    روز : ماه : سال :   تا    روز : ماه : سال :  
جستجو بر اساس مدت تور براساس قیمت تور

ردیف*** پیشنهادهای ویژه ***مبدا حرکتمناسبتروزشبروز حرکتتاریخ حرکتتاریخ پایانقیمت ماندهپکیج 
1يزد،ميبد، کوير (از تکريم آتش تا ترسيم خاک) تهران تعطيلات 22 بهمن 43پنج شنبه96/11/1996/11/228,500,0009
2خوزستان سرزمين آب و آناهيد (بدون پرواز) تهران آخر هفته 32جمعه96/11/2096/11/227,950,0009

ردیفعنوان تورمبدا حرکتمناسبتروزشبروز حرکتتاریخ حرکتتاریخ پایانقیمت ماندهپکیج 
1تور هوايي شيراز 5ستاره چمران (بدون پرواز) تهران آخر هفته 32چهارشنبه96/11/0496/11/068,600,000Full
2تور هوايي شيراز 4 ستاره آريوبرزن (بدون پرواز) تهران آخر هفته 32چهارشنبه96/11/0496/11/067,300,000Full
3خوزستان سرزمين، نفت، نيشکر، تمدن تهران آخر هفته 32چهارشنبه96/11/0496/11/0612,500,000Full
4يزد،ميبد (ويژه پاسداشت آئين سده ) هتل 5 ستاره صفائيه فاز جديد تهران جشن سده 32دوشنبه96/11/0996/11/115,800,000Full
5يزد،ميبد (ويژه پاسداشت آئين سده) هتل 4 ستاره باغ مشير الممالک تهران جشن سده 32دوشنبه96/11/0996/11/115,400,000Full
6تور يزد، خرانق (ويژه پاسداشت آئين سده) اقامتگاه بومگردي خانه جهانگرد تهران جشن سده 32دوشنبه96/11/0996/11/114,900,000Full
7تور قشم ، هرمز (هتل 4*ارم) (بدون پرواز) تهران آخر هفته 32چهارشنبه96/11/1196/11/136,900,0009
8تور قشم ، هرمز (هتل 3*الوند) (بدون پرواز) تهران آخر هفته 32چهارشنبه96/11/1196/11/135,900,0009
9تور هوايي شيراز 5ستاره چمران (بدون پرواز) تهران آخر هفته 32چهارشنبه96/11/1896/11/208,600,0009
10تور هوايي شيراز 4 ستاره آريوبرزن (بدون پرواز) تهران آخر هفته 32چهارشنبه96/11/1896/11/207,300,0009
11تور قشم، هرمز4 روزه (هتل ارم قشم) تهران تعطيلات 22 بهمن 43پنج شنبه96/11/1996/11/2216,000,000Full
12تور قشم، هرمز4 روزه (هتل ساحلي فولتون) تهران تعطيلات 22 بهمن 43پنج شنبه96/11/1996/11/2215,800,000Full
13کرمان،ميمند،ماهان(بدون پرواز) تهران تعطيلات 22 بهمن 43پنج شنبه96/11/1996/11/2211,700,0009
14يزد،ميبد، کوير (از تکريم آتش تا ترسيم خاک) تهران تعطيلات 22 بهمن 43پنج شنبه96/11/1996/11/228,500,0009
15تور چابهار (از بندر کنارک تا خليج گواتر) تهران تعطيلات 22 بهمن 43پنج شنبه96/11/1996/11/2219,400,000Full
16يزد،ميبد (از تکريم آتش تا ترسيم خاک) تهران تعطيلات 22 بهمن 32جمعه96/11/2096/11/227,900,0009
17خوزستان سرزمين آب و آناهيد (بدون پرواز) تهران آخر هفته 32جمعه96/11/2096/11/227,950,0009
18خوزستان سرزمين، نفت، نيشکر، تمدن تهران تعطيلات 22 بهمن 32جمعه96/11/2096/11/2212,500,0009
19يزد،ميبد (از تکريم آتش تا ترسيم خاک) تهران آخر هفته 32سه شنبه96/12/0196/12/037,900,0009
20يزد،ميبد، کوير (از تکريم آتش تا ترسيم خاک) تهران آخر هفته 43سه شنبه96/12/0196/12/0410,600,0009
21تور قشم، هرمز4 روزه (بدون پرواز) تهران آخر هفته 43سه شنبه96/12/0196/12/048,700,0009
22خوزستان سرزمين، نفت، نيشکر، تمدن تهران آخر هفته 43سه شنبه96/12/0196/12/0414,600,0009
23تور قشم ، هرمز (هتل 3*الوند) (بدون پرواز) تهران آخر هفته 32چهارشنبه96/12/0296/12/045,900,0009
24تور قشم ، هرمز (هتل 4*ارم) (بدون پرواز) تهران آخر هفته 32چهارشنبه96/12/0296/12/046,900,0009
25تور هوايي شيراز 5ستاره چمران (بدون پرواز) تهران آخر هفته 32چهارشنبه96/12/0296/12/048,600,0009
26تور هوايي شيراز 4 ستاره آريوبرزن (بدون پرواز) تهران آخر هفته 32چهارشنبه96/12/0296/12/047,300,0009
27شيراز (شهر راز و ناز) هتل 5 ستاره چمران تهران نوروز 97 43دوشنبه96/12/2897/01/0221,300,0009
28شيراز (شهر راز و ناز) هتل 4 ستاره رويال تهران نوروز 97 43دوشنبه96/12/2897/01/0218,000,0009
29يزد ،مهريز، ميبد، کوير (از تکريم آتش تا ترسيم خاک) تهران نوروز 97 43دوشنبه96/12/2897/01/0214,300,0009
30اصفهان ، ابيانه، نطنز، کوير متين آباد (از روايت خاک تا حکايت آب) هتل 4 ستاره خواجو تهران نوروز 97 43دوشنبه96/12/2897/01/0213,900,0009
31جزيره قشم ، هنگام، هرمز (بهشت کوچک زميني) تهران نوروز 97 43دوشنبه96/12/2897/01/0219,000,0009
32بندرعباس، قشم (از بندر نيلي تا جزيره سرخ) هتل 5 ستاره هرمز تهران نوروز 97 43دوشنبه96/12/2897/01/0221,900,0009
33کرمان (از دستکند ميمند تا سکوت کلوت) هتل 4 ستاره جهانگردي تهران نوروز 97 43دوشنبه96/12/2897/01/0218,800,0009
34بندرعباس، قشم (از بندر نيلي تا جزيره سرخ) هتل 5 ستاره هما تهران نوروز 97 43دوشنبه96/12/2897/01/0220,800,0009
35خوزستان ....(از شکوه شوش تا خروش کارون) 4 روزه هوايي، هتل 5 ستاره پارس تهران نوروز 97 43دوشنبه96/12/2897/01/0216,500,0009
36کرمان (از دستکند ميمند تا سکوت کلوت) هتل 5 ستاره پارس تهران نوروز 97 43دوشنبه96/12/2897/01/0219,900,0009
37چابهار (سرزمين هميشه بهار) هتل 5 ستاره ليپار تهران نوروز 97 43دوشنبه96/12/2897/01/0222,600,0009
38کرمانشاه، ايلام ، خرم آباد ( در گذر از جنگل هاي بلوط زاگرس) تهران نوروز 97 43دوشنبه96/12/2897/01/028,900,0009
39چابهار (سرزمين هميشه بهار) هتل 4 ستاره لاله تهران نوروز 97 43دوشنبه96/12/2897/01/0219,300,0009
40از خليج فارس تا تنگه هرمز (در مسير رنگارنگ دريا) تهران نوروز 97 98دوشنبه96/12/2897/01/0742,000,0009
41بوشهر (عروس خليج فارس) تهران نوروز 97 43دوشنبه96/12/2897/01/0216,900,0009
42گلستان ( سرزمين اسب و عشق) تهران نوروز 97 43دوشنبه96/12/2897/01/0212,500,0009
43کردستان و کرمانشاه (از مهمان نوازي تا قصه پردازي) - 5 روزه زميني تهران نوروز 97 54دوشنبه96/12/2897/01/0315,500,0009
44اصفهان ، شيراز، يزد ( هم نوا با جرس کاروان ها) 9 روزه زميني تهران نوروز 97 98دوشنبه96/12/2897/01/0736,200,0009
45رامسر ، لاهيجان، فومن ( پله پله تا آرامش جنگل هاي سبز) تهران نوروز 97 43دوشنبه96/12/2897/01/0212,700,0009
46اصفهان ، ابيانه، نطنز، کوير متين آباد (از روايت خاک تا حکايت آب) هتل 5 ستاره کوثر تهران نوروز 97 43دوشنبه96/12/2897/01/0215,200,0009
47بندر انزلي، رشت، قزوين (از البرز کوه تا شهر سبزگون) تهران نوروز 97 43چهارشنبه97/01/0197/01/0412,800,0009
48گلستان ( سرزمين اسب و عشق) تهران نوروز 97 43پنج شنبه97/01/0297/01/0512,700,0009
49رامسر ، لاهيجان، فومن ( پله پله تا آرامش جنگل هاي سبز) تهران نوروز 97 43پنج شنبه97/01/0297/01/0513,300,0009
50بوشهر (عروس خليج فارس) تهران نوروز 97 43پنج شنبه97/01/0297/01/0516,900,0009
51چابهار (سرزمين هميشه بهار) هتل 4 ستاره لاله تهران نوروز 97 43پنج شنبه97/01/0297/01/0519,500,0009
52کرمانشاه، ايلام ، خرم آباد ( در گذر از جنگل هاي بلوط زاگرس) تهران نوروز 97 43پنج شنبه97/01/0297/01/059,200,0009
53چابهار (سرزمين هميشه بهار) هتل 5 ستاره ليپار تهران نوروز 97 43پنج شنبه97/01/0297/01/0522,800,0009
54شيراز (شهر راز و ناز) هتل 4 ستاره رويال تهران نوروز 97 43پنج شنبه97/01/0297/01/0518,200,0009
55شيراز (شهر راز و ناز) هتل 5 ستاره چمران تهران نوروز 97 43پنج شنبه97/01/0297/01/0521,500,0009
56اصفهان ، ابيانه، نطنز، کوير متين آباد (از روايت خاک تا حکايت آب) هتل 4 ستاره خواجو تهران نوروز 97 43پنج شنبه97/01/0297/01/0514,300,0009
57يزد ،مهريز، ميبد، کوير (از تکريم آتش تا ترسيم خاک) تهران نوروز 97 43پنج شنبه97/01/0297/01/0514,500,0009
58کرمان (از دستکند ميمند تا سکوت کلوت) هتل 5 ستاره پارس تهران نوروز 97 43پنج شنبه97/01/0297/01/0520,100,0009
59تبريز، کندوان، جلفا از ساز تبريز تا سوز ارس تهران نوروز 97 43پنج شنبه97/01/0297/01/0512,800,0009
60خوزستان ....(از شکوه شوش تا خروش کارون) 4 روزه هوايي، هتل 5 ستاره پارس تهران نوروز 97 43پنج شنبه97/01/0297/01/0516,500,0009
61بندرعباس، قشم (از بندر نيلي تا جزيره سرخ) هتل 5 ستاره هما تهران نوروز 97 43پنج شنبه97/01/0297/01/0521,200,0009
62کرمان (از دستکند ميمند تا سکوت کلوت) هتل 4 ستاره جهانگردي تهران نوروز 97 43پنج شنبه97/01/0297/01/0519,000,0009
63بندرعباس، قشم (از بندر نيلي تا جزيره سرخ) هتل 5 ستاره هرمز تهران نوروز 97 43پنج شنبه97/01/0297/01/0522,300,0009
64جزيره قشم ، هنگام، هرمز (بهشت کوچک زميني) تهران نوروز 97 43پنج شنبه97/01/0297/01/0519,200,0009
65اصفهان ، ابيانه، نطنز، کوير متين آباد (از روايت خاک تا حکايت آب) هتل 5 ستاره کوثر تهران نوروز 97 43پنج شنبه97/01/0297/01/0515,600,0009
66لرستان، خوزستان (از بلنداي زاگرس تا کرانه کارون) 4 روزه زميني تهران نوروز 97 43پنج شنبه97/01/0297/01/0513,000,0009
67بم، قلعه گنج، ميناب (همنشيني با بهار جازموريان) 4 روزه هوايي تهران نوروز 97 43جمعه97/01/0397/01/0616,600,0009
68کرمان (از دستکند ميمند تا سکوت کلوت) هتل 5 ستاره پارس تهران نوروز 97 43يکشنبه97/01/0597/01/0820,100,0009
69جزيره قشم ، هنگام، هرمز (بهشت کوچک زميني) تهران نوروز 97 43يکشنبه97/01/0597/01/0818,800,0009
70بندرعباس، قشم (از بندر نيلي تا جزيره سرخ) هتل 5 ستاره هرمز تهران نوروز 97 43يکشنبه97/01/0597/01/0821,700,0009
71کرمان (از دستکند ميمند تا سکوت کلوت) هتل 4 ستاره جهانگردي تهران نوروز 97 43يکشنبه97/01/0597/01/0818,600,0009
72بندرعباس، قشم (از بندر نيلي تا جزيره سرخ) هتل 5 ستاره هما تهران نوروز 97 43يکشنبه97/01/0597/01/0820,500,0009
73اصفهان ، ابيانه، نطنز، کوير متين آباد (از روايت خاک تا حکايت آب) هتل 5 ستاره کوثر تهران نوروز 97 43يکشنبه97/01/0597/01/0815,000,0009
74شيراز (شهر راز و ناز) هتل 4 ستاره رويال تهران نوروز 97 43يکشنبه97/01/0597/01/0817,800,0009
75شيراز (شهر راز و ناز) هتل 5 ستاره چمران تهران نوروز 97 43يکشنبه97/01/0597/01/0821,200,0009
76يزد ،مهريز، ميبد، کوير (از تکريم آتش تا ترسيم خاک) تهران نوروز 97 43يکشنبه97/01/0597/01/0814,100,0009
77اصفهان ، ابيانه، نطنز، کوير متين آباد (از روايت خاک تا حکايت آب) هتل 4 ستاره خواجو تهران نوروز 97 43يکشنبه97/01/0597/01/0813,800,0009
78چابهار (سرزمين هميشه بهار) هتل 5 ستاره ليپار تهران نوروز 97 43يکشنبه97/01/0597/01/0822,400,0009
79کرمانشاه، ايلام ، خرم آباد ( در گذر از جنگل هاي بلوط زاگرس) تهران نوروز 97 43يکشنبه97/01/0597/01/089,000,0009
80چابهار (سرزمين هميشه بهار) هتل 4 ستاره لاله تهران نوروز 97 43يکشنبه97/01/0597/01/0819,100,0009
81بوشهر (عروس خليج فارس) تهران نوروز 97 43يکشنبه97/01/0597/01/0816,900,0009
82رامسر ، لاهيجان، فومن ( پله پله تا آرامش جنگل هاي سبز) تهران نوروز 97 43يکشنبه97/01/0597/01/0813,000,0009
83خوزستان ....(از شکوه شوش تا خروش کارون) 4 روزه هوايي، هتل 5 ستاره پارس تهران نوروز 97 43يکشنبه97/01/0597/01/0816,500,0009
84گلستان ( سرزمين اسب و عشق) تهران نوروز 97 43يکشنبه97/01/0597/01/0812,300,0009
85بم، قلعه گنج، ميناب (همنشيني با بهار جازموريان) 4 روزه هوايي تهران نوروز 97 43دوشنبه97/01/0697/01/0916,400,0009
86کردستان و کرمانشاه (از مهمان نوازي تا قصه پردازي) 5 روزه زميني تهران نوروز 97 54سه شنبه97/01/0797/01/1115,500,0009
87بندر انزلي، رشت، قزوين (از البرز کوه تا شهر سبزگون) تهران نوروز 97 43چهارشنبه97/01/0897/01/1112,500,0009
88گلستان ( سرزمين اسب و عشق) تهران نوروز 97 43چهارشنبه97/01/0897/01/1112,100,0009
89رامسر ، لاهيجان، فومن ( پله پله تا آرامش جنگل هاي سبز) تهران نوروز 97 43چهارشنبه97/01/0897/01/1112,800,0009
90بوشهر (عروس خليج فارس) تهران نوروز 97 43چهارشنبه97/01/0897/01/1116,900,0009
91چابهار (سرزمين هميشه بهار) هتل 4 ستاره لاله تهران نوروز 97 43چهارشنبه97/01/0897/01/1119,000,0009
92کرمانشاه، ايلام ، خرم آباد ( در گذر از جنگل هاي بلوط زاگرس) تهران نوروز 97 43چهارشنبه97/01/0897/01/118,500,0009
93چابهار (سرزمين هميشه بهار) هتل 5 ستاره ليپار تهران نوروز 97 43چهارشنبه97/01/0897/01/1122,300,0009
94تبريز، کندوان، جلفا از ساز تبريز تا سوز ارس تهران نوروز 97 43چهارشنبه97/01/0897/01/1112,800,0009
95کرمان (از دستکند ميمند تا سکوت کلوت) هتل 5 ستاره پارس تهران نوروز 97 43چهارشنبه97/01/0897/01/1120,100,0009
96خوزستان ....(از شکوه شوش تا خروش کارون) 4 روزه هوايي، هتل 5 ستاره پارس تهران نوروز 97 43چهارشنبه97/01/0897/01/1116,500,0009
97بندرعباس، قشم (از بندر نيلي تا جزيره سرخ) هتل 5 ستاره هما تهران نوروز 97 43چهارشنبه97/01/0897/01/1120,300,0009
98کرمان (از دستکند ميمند تا سکوت کلوت) هتل 4 ستاره جهانگردي تهران نوروز 97 43چهارشنبه97/01/0897/01/1118,600,0009
99بندرعباس، قشم (از بندر نيلي تا جزيره سرخ) هتل 5 ستاره هرمز تهران نوروز 97 43چهارشنبه97/01/0897/01/1121,500,0009
100جزيره قشم ، هنگام، هرمز (بهشت کوچک زميني) تهران نوروز 97 43چهارشنبه97/01/0897/01/1118,700,0009
101اصفهان ، ابيانه، نطنز، کوير متين آباد (از روايت خاک تا حکايت آب) هتل 4 ستاره خواجو تهران نوروز 97 43چهارشنبه97/01/0897/01/1113,700,0009
102يزد ،مهريز، ميبد، کوير (از تکريم آتش تا ترسيم خاک) تهران نوروز 97 43چهارشنبه97/01/0897/01/1114,000,0009
103شيراز (شهر راز و ناز) هتل 5 ستاره چمران تهران نوروز 97 43چهارشنبه97/01/0897/01/1121,000,0009
104شيراز (شهر راز و ناز) هتل 4 ستاره رويال تهران نوروز 97 43چهارشنبه97/01/0897/01/1117,700,0009
105اصفهان ، ابيانه، نطنز، کوير متين آباد (از روايت خاک تا حکايت آب) هتل 5 ستاره کوثر تهران نوروز 97 43چهارشنبه97/01/0897/01/1114,900,0009
106لرستان، خوزستان (از بلنداي زاگرس تا کرانه کارون) 4 روزه زميني تهران نوروز 97 43چهارشنبه97/01/0897/01/1113,300,0009
107جزيره قشم ، هنگام، هرمز (بهشت کوچک زميني) تهران نوروز 97 32شنبه97/01/1197/01/1314,500,0009
108يزد ، ميبد، کوير (از تکريم آتش تا ترسيم خاک) تهران نوروز 97 32شنبه97/01/1197/01/1311,000,0009
کليه حقوق اين نرم افزار متعلق به گروه مهندسي فراسو مي باشد. FarasooGroup@yahoo.com , http://farasoo24.com