گزارش عملکرد گردش حساب و پرداخت بدهی چاپ واچر تور گروهی تغییر رمز بخش مدیریت
کاربر محترم فروش آنلاينجستجو بر اساس نـام تور بر اساس نوع تور بر اساس مناسبت  
جستجو بر اساس مسیر تور بر اساس مبدا حرکت تور
جستجو بر اساس بازه برگزاری تور : از    روز : ماه : سال :   تا    روز : ماه : سال :  
جستجو بر اساس مدت تور براساس قیمت تور

ردیف*** پیشنهادهای ویژه ***مبدا حرکتمناسبتروزشبروز حرکتتاریخ حرکتتاریخ پایانقیمت ماندهپکیج 
1شيراز (شهر راز و ناز) / انفرادي / همه روزه / هتل هاي 5 ستاره همه شهرها همه روزه 32سه شنبه97/04/1297/06/297,600,0009
2شيراز (شهر راز و ناز) / انفرادي / همه روزه / هتل هاي 4 ستاره همه شهرها همه روزه 32سه شنبه97/04/1297/06/295,690,0009
3ماسال،ييلاق اولسبلنگاه،ماسوله (پله پله تا ملاقات ابرها) تهران آخر هفته 32چهارشنبه97/04/2797/04/296,900,0004

ردیفعنوان تورمبدا حرکتمناسبتروزشبروز حرکتتاریخ حرکتتاریخ پایانقیمت ماندهپکیج 
1شيراز (شهر راز و ناز) / انفرادي / همه روزه / هتل هاي 5 ستاره همه شهرها همه روزه 32سه شنبه97/04/1297/06/297,600,0009
2شيراز (شهر راز و ناز) / انفرادي / همه روزه / هتل هاي 4 ستاره همه شهرها همه روزه 32سه شنبه97/04/1297/06/295,690,0009
3سرعين، اسالم، حيران، مشکين شهر (از جوشش چشمه ها تا آرامش دامنه ها) تهران آخر هفته 43سه شنبه97/04/2697/04/298,500,000Full
4تور زميني زنجان، تخت سليمان، غارکتله خور (از گنبد سلطان تا آتشکده شاهان) تهران آخر هفته 32چهارشنبه97/04/2797/04/295,500,000Full
5ماسال،ييلاق اولسبلنگاه،ماسوله (پله پله تا ملاقات ابرها) تهران آخر هفته 32چهارشنبه97/04/2797/04/296,900,0004
6نطنز، کاشان، ابيانه تهران آخر هفته 21پنج شنبه97/04/2897/04/294,000,0009
7تور زميني لرستان ، خرم آباد ، بروجرد (سرزنده از ريزش آبشارها) تهران آخر هفته 32چهارشنبه97/05/0397/05/055,800,0009
8چهارمحال بختياري (از گيسوان آبشار تا دامان زردکوه) / زميني تهران آخر هفته 32چهارشنبه97/05/0397/05/055,900,0009
9سرعين، اسالم، حيران، مشکين شهر (از جوشش چشمه ها تا آرامش دامنه ها) تهران آخر هفته 43سه شنبه97/05/0997/05/128,500,0009
10تور زميني زنجان، تخت سليمان، غارکتله خور (از گنبد سلطان تا آتشکده شاهان) تهران آخر هفته 32چهارشنبه97/05/1097/05/125,500,0009
11تور زميني همدان ورکانه 2 روزه زميني ( از گنجنامه تا ورکانه) تهران آخر هفته 21پنج شنبه97/05/1197/05/124,700,0009
12سرعين، اسالم، حيران، مشکين شهر (از جوشش چشمه ها تا آرامش دامنه ها) تهران آخر هفته 43سه شنبه97/05/1697/05/198,500,0009
13تبريز، کندوان، جلفا (از ساز تبريز تا سوز ارس) تهران آخر هفته 43سه شنبه97/05/1697/05/1911,500,0009
14تور زميني همدان ورکانه 3 روزه زميني ( از گنجنامه تا ورکانه) تهران آخر هفته 32چهارشنبه97/05/1797/05/196,800,0009
15ييلاق شهرستانک، رامسر (از دل کوه تا لب دريا) تهران آخر هفته 21پنج شنبه97/05/1897/05/194,800,0009
16کليبر، ارسباران، جلفا، کندوان (هم مسير ارس در هوا ارسباران) تهران تعطيلات عيد قربان 55يکشنبه97/05/2897/06/0211,850,0009
17چهارمحال بختياري، چلگرد، سميرم، ياسوج (همپاي ايل تا دامنه دنا) تهران تعطيلات عيد قربان 54دوشنبه97/05/2997/06/0211,800,0009
18تبريز، کندوان، جلفا (از ساز تبريز تا سوز ارس) تهران تعطيلات عيد قربان 43سه شنبه97/05/3097/06/0211,500,0009
19سرعين، اسالم، حيران، مشکين شهر (از جوشش چشمه ها تا آرامش دامنه ها) تهران تعطيلات عيد قربان 43سه شنبه97/05/3097/06/028,500,0009
20زنجان مراغه ، قزوين (ميراث سه پايتخت طلايي) تهران تعطيلات عيد قربان 43سه شنبه97/05/3097/06/028,900,0009
21لاهيجان، ديلمان ( همپاي باد هم نفس ديلمان) تهران تعطيلات عيد قربان 32چهارشنبه97/05/3197/06/025,650,0009
22ماسال،ييلاق اولسبلنگاه،ماسوله (پله پله تا ملاقات ابرها) تهران آخر هفته 32چهارشنبه97/05/3197/06/026,900,0009
23همدان ، کرمانشاه (از گنج الوند تا دسترنج فرهاد) تهران تعطيلات عيد قربان 43چهارشنبه97/05/3197/06/029,800,0009
24تور زميني همدان ورکانه 3 روزه زميني ( از گنجنامه تا ورکانه) تهران تعطيلات عيد قربان 32چهارشنبه97/05/3197/06/026,800,0009
25تور زميني زنجان، تخت سليمان، غارکتله خور (از گنبد سلطان تا آتشکده شاهان) تهران آخر هفته 32چهارشنبه97/05/3197/06/025,500,0009
26جنگل ابر، سمنان، دامغان (پا به پاي ابرها) تهران تعطيلات عيد قربان 32چهارشنبه97/05/3197/06/024,900,0009
27گلستان،ترکمن صحرا ( سرزمين اسب و عشق) تهران عيد سعيد غديرخم 43سه شنبه97/06/0697/06/097,900,0009
28سرعين، اسالم، حيران، مشکين شهر (از جوشش چشمه ها تا آرامش دامنه ها) تهران عيد سعيد غديرخم 43سه شنبه97/06/0697/06/098,500,0009
29تبريز، کندوان، جلفا (از ساز تبريز تا سوز ارس) تهران عيد سعيد غديرخم 43سه شنبه97/06/0697/06/0911,500,0009
30چهارمحال بختياري (از گيسوان آبشار تا دامان زردکوه) / زميني تهران عيد سعيد غديرخم 32چهارشنبه97/06/0797/06/095,900,0009
31تور زميني سالاردره، باداب سورت (رنگارنگ در مسير چشمه و جنگل) تهران عيد سعيد غديرخم 32چهارشنبه97/06/0797/06/096,900,0009
32تور زميني زنجان، تخت سليمان، غارکتله خور (از گنبد سلطان تا آتشکده شاهان) تهران آخر هفته 32چهارشنبه97/06/0797/06/095,500,0009
33جنگل ابر، سمنان، دامغان (پا به پاي ابرها) تهران عيد سعيد غديرخم 32چهارشنبه97/06/0797/06/094,900,0009
34تور زميني همدان ورکانه 3 روزه زميني ( از گنجنامه تا ورکانه) تهران عيد سعيد غديرخم 32چهارشنبه97/06/0797/06/096,800,0009
35ماسال،ييلاق اولسبلنگاه،ماسوله (پله پله تا ملاقات ابرها) تهران آخر هفته 32چهارشنبه97/06/0797/06/096,900,0009
36ييلاق شهرستانک، رامسر (از دل کوه تا لب دريا) تهران عيد سعيد غديرخم 21پنج شنبه97/06/0897/06/094,800,0009
37نطنز، کاشان، ابيانه تهران آخر هفته 21پنج شنبه97/06/0897/06/094,000,0009
38لاهيجان، ديلمان ( همپاي باد هم نفس ديلمان) تهران آخر هفته 32چهارشنبه97/06/1497/06/165,650,0009
39تبريز، کندوان، جلفا (از ساز تبريز تا سوز ارس) تهران آخر هفته 43سه شنبه97/06/2097/06/2311,500,0009
40سرعين، اسالم، حيران، مشکين شهر (از جوشش چشمه ها تا آرامش دامنه ها) تهران آخر هفته 43سه شنبه97/06/2097/06/238,500,0009
41چهارمحال بختياري (از گيسوان آبشار تا دامان زردکوه) / زميني تهران آخر هفته 32چهارشنبه97/06/2197/06/235,900,0009
42تور زميني همدان ورکانه 3 روزه زميني ( از گنجنامه تا ورکانه) تهران آخر هفته 32چهارشنبه97/06/2197/06/236,800,0009
43تور زميني همدان ورکانه 2 روزه زميني ( از گنجنامه تا ورکانه) تهران آخر هفته 21پنج شنبه97/07/1297/07/134,700,0009
44جنگل ابر، سمنان، دامغان (پا به پاي ابرها) تهران آخر هفته 32چهارشنبه97/07/1897/07/204,900,0009
45تور زميني همدان ورکانه 2 روزه زميني ( از گنجنامه تا ورکانه) تهران آخر هفته 21پنج شنبه97/07/1997/07/204,700,0009
46جنگل ابر، سمنان، دامغان (پا به پاي ابرها) تهران تعطيلات آبان 32چهارشنبه97/08/1697/08/184,900,0009
47ماسال،ييلاق اولسبلنگاه،ماسوله (پله پله تا ملاقات ابرها) تهران تعطيلات آبان 32چهارشنبه97/08/1697/08/186,900,0009
48جنگل ابر، سمنان، دامغان (پا به پاي ابرها) تهران تعطيلات ولادت پيامبر 32جمعه97/09/0297/09/044,900,0009
کليه حقوق اين نرم افزار متعلق به گروه مهندسي فراسو مي باشد. FarasooGroup@yahoo.com , http://farasoo24.com