گزارش عملکرد گردش حساب و پرداخت بدهی چاپ واچر تور گروهی تغییر رمز بخش مدیریت
کاربر محترم فروش آنلاين

جستجو بر اساس نـام تور بر اساس نوع تور بر اساس مناسبت   جستجو بر اساس مسیر تور بر اساس مبدا حرکت تور
جستجو بر اساس بازه برگزاری تور : از    روز : ماه : سال :   تا     روز : ماه : سال :   جستجو بر اساس مدت تور براساس قیمت تور

ردیف*** پیشنهادهای ویژه ***مبدا حرکتمناسبتروزشبروز حرکتتاریخ حرکتتاریخ پایانقیمت ماندهپکیج 
1کاشان و ابيانه ( تور ويژه شب يلدا ) تهران شب يلدا 21پنج شنبه97/09/2997/09/305,200,0009

ردیفعنوان تورمبدا حرکتمناسبتروزشبروز حرکتتاریخ حرکتتاریخ پایانقیمت ماندهپکیج 
1کوير مصر؛ افسون خاک و باد و ستاره (فول برد) (3.5 روزه) تهران تعطيلات آبان 33سه شنبه97/08/0897/08/119,500,0009
2جزيره قشم ، هنگام ، هرمز (جزيره آرامش) تهران تعطيلات آبان 43سه شنبه97/08/0897/08/1112,500,0005
3کرمان،شهداد،شهرصخره اي ميمند تهران تعطيلات آبان 43سه شنبه97/08/0897/08/1119,000,0009
4زنجان، تخت سليمان، غارکتله خور (از گنبد سلطان تا آتشکده شاهان) تهران آخر هفته 32چهارشنبه97/08/0997/08/117,500,0009
5شيراز (شهر راز و ناز) هتل اصيل ايراني 5 ستاره زنديه تهران آخر هفته 32چهارشنبه97/08/0997/08/1115,900,0009
6يزد، ميبد، نارتي تي (از تکريم آتش تا ترسيم خاک) صفائيه جديد تهران آخر هفته 32چهارشنبه97/08/0997/08/1111,500,0009
7يزد، ميبد، نارتي تي (از تکريم آتش تا ترسيم خاک) صفائيه هتل باغ تهران آخر هفته 32چهارشنبه97/08/0997/08/119,900,0009
8کوير مصر؛ افسون خاک و باد و ستاره (فول برد) (3.5 روزه) تهران تعطيلات آبان 33سه شنبه97/08/1597/08/189,500,0009
9گرگان، اينچه برون، بندر گز (پاييز هزار رنگ هيرکاني) تهران تعطيلات آبان 43سه شنبه97/08/1597/08/188,800,0009
10کرمان،شهداد،شهرصخره اي ميمند تهران تعطيلات آبان 43سه شنبه97/08/1597/08/1819,000,0009
11آب و خاک در کوير طبس و ازميغان تهران تعطيلات آبان 43سه شنبه97/08/1597/08/189,500,0009
12جزيره قشم ، هنگام ، هرمز (جزيره آرامش) تهران تعطيلات آبان 43سه شنبه97/08/1597/08/1819,500,0004
13چابهار (سرزمين هميشه بهار) تهران تعطيلات آبان 43سه شنبه97/08/1597/08/1812,500,0009
14جنگل ابر، سمنان، دامغان (پا به پاي ابرها) تهران تعطيلات آبان 32چهارشنبه97/08/1697/08/187,500,0009
15ماسال،ييلاق اولسبلنگاه،ماسوله (پله پله تا ملاقات ابرها) تهران تعطيلات آبان 32چهارشنبه97/08/1697/08/188,200,0009
16عقدا، اردکان، خرانق، چک چک (گذري بر زادگاه خورشيد) اقامتگاه بوم گردي تهران تعطيلات آبان 32چهارشنبه97/08/1697/08/187,500,0009
17اصفهان ،ابيانه (از روايت خاک تا حکايت آب) هتل 4 ستاره خواجو تهران تعطيلات آبان 32چهارشنبه97/08/1697/08/189,400,0009
18يزد، ميبد، نارتي تي (از تکريم آتش تا ترسيم خاک) صفائيه جديد تهران آخر هفته 32چهارشنبه97/08/2397/08/2511,500,0009
19يزد، ميبد، نارتي تي (از تکريم آتش تا ترسيم خاک) صفائيه هتل باغ تهران آخر هفته 32چهارشنبه97/08/2397/08/259,900,0009
20کوير مصر؛ افسون خاک و باد و ستاره (فول برد) (3.5 روزه) تهران تعطيلات آذر 33پنج شنبه97/09/0197/09/049,500,0009
21کرمان،شهداد،شهرصخره اي ميمند تهران تعطيلات آذر 43پنج شنبه97/09/0197/09/0419,000,0009
22چابهار (سرزمين هميشه بهار) تهران تعطيلات آذر 43پنج شنبه97/09/0197/09/0412,500,0009
23جزيره قشم ، هنگام ، هرمز (جزيره آرامش) تهران تعطيلات آذر 43پنج شنبه97/09/0197/09/0412,500,0007
24جنگل ابر، سمنان، دامغان (پا به پاي ابرها) تهران تعطيلات ولادت پيامبر 32جمعه97/09/0297/09/047,500,0009
25عقدا، اردکان، خرانق، چک چک (گذري بر زادگاه خورشيد) اقامتگاه بوم گردي تهران تعطيلات آذر 32جمعه97/09/0297/09/047,500,0009
26اصفهان ،ابيانه (از روايت خاک تا حکايت آب) هتل 4 ستاره خواجو تهران تعطيلات آذر 32جمعه97/09/0297/09/049,400,0009
27شيراز (شهر راز و ناز) هتل اصيل ايراني 5 ستاره زنديه تهران تعطيلات آذر 32جمعه97/09/0297/09/0415,900,0009
28يزد، ميبد، نارتي تي (از تکريم آتش تا ترسيم خاک) صفائيه جديد تهران تعطيلات آذر 32جمعه97/09/0297/09/0411,500,0009
29يزد، ميبد، نارتي تي (از تکريم آتش تا ترسيم خاک) صفائيه هتل باغ تهران تعطيلات آذر 32جمعه97/09/0297/09/049,900,0009
30شهميرزاد، ملاده، فينسک تهران تعطيلات آذر 21شنبه97/09/0397/09/049,800,0009
31نطنز، کوير متين آباد، ابيانه تهران تعطيلات آذر 21شنبه97/09/0397/09/044,990,0009
32چابهار (سرزمين هميشه بهار) تهران آخر هفته 43سه شنبه97/09/2797/09/3012,500,0009
33يزد، ميبد، نارتي تي (از تکريم آتش تا ترسيم خاک) صفائيه جديد تهران شب يلدا 32چهارشنبه97/09/2897/09/3011,500,0009
34يزد، ميبد، نارتي تي (از تکريم آتش تا ترسيم خاک) صفائيه هتل باغ تهران شب يلدا 32چهارشنبه97/09/2897/09/309,900,0009
35شيراز (شهر راز و ناز) هتل اصيل ايراني 5 ستاره زنديه تهران آخر هفته 32چهارشنبه97/09/2897/09/3015,900,0009
36کاشان و ابيانه ( تور ويژه شب يلدا ) تهران شب يلدا 21پنج شنبه97/09/2997/09/305,200,0009
37کرمان،شهداد،شهرصخره اي ميمند تهران آخر هفته 43سه شنبه97/10/1197/10/1419,000,0009
38شيراز (شهر راز و ناز) هتل اصيل ايراني 5 ستاره زنديه تهران آخر هفته 32چهارشنبه97/10/1297/10/1415,900,0009
39يزد، ميبد، نارتي تي (از تکريم آتش تا ترسيم خاک) صفائيه جديد تهران آخر هفته 32چهارشنبه97/10/1297/10/1411,500,0009
40يزد، ميبد، نارتي تي (از تکريم آتش تا ترسيم خاک) صفائيه هتل باغ تهران آخر هفته 32چهارشنبه97/10/1297/10/149,900,0009
41کوير مصر؛ افسون خاک و باد و ستاره (فول برد) (3.5 روزه) تهران آخر هفته 33سه شنبه97/10/1897/10/219,500,0009
42چابهار (سرزمين هميشه بهار) تهران آخر هفته 43سه شنبه97/10/1897/10/2112,500,0009
43جزيره قشم ، هنگام ، هرمز (جزيره آرامش) تهران آخر هفته 43سه شنبه97/10/1897/10/2112,500,0007
44شهميرزاد، ملاده، فينسک تهران آخر هفته 21پنج شنبه97/10/2097/10/219,800,0009
45نطنز، کوير متين آباد، ابيانه تهران آخر هفته 21پنج شنبه97/10/2097/10/214,990,0009
46عقدا، اردکان، خرانق، چک چک (گذري بر زادگاه خورشيد) اقامتگاه بوم گردي تهران آخر هفته 32چهارشنبه97/10/2697/10/287,500,0009
47اصفهان ،ابيانه (از روايت خاک تا حکايت آب) هتل 4 ستاره خواجو تهران آخر هفته 32چهارشنبه97/10/2697/10/289,400,0009
48يزد، ميبد، نارتي تي (از تکريم آتش تا ترسيم خاک) صفائيه جديد تهران آخر هفته 32چهارشنبه97/10/2697/10/2811,500,0009
49يزد، ميبد، نارتي تي (از تکريم آتش تا ترسيم خاک) صفائيه هتل باغ تهران آخر هفته 32چهارشنبه97/10/2697/10/289,900,0009
50يزد، ميبد، نارتي تي (از تکريم آتش تا ترسيم خاک) صفائيه جديد تهران جشن سده 32چهارشنبه97/11/1097/11/1211,500,0009
51يزد، ميبد، نارتي تي (از تکريم آتش تا ترسيم خاک) صفائيه هتل باغ تهران جشن سده 32چهارشنبه97/11/1097/11/129,900,0009
52ماجراجويي در جزيره ابرکاوان ( قشم ) تهران تعطيلات 22 بهمن 44پنج شنبه97/11/1897/11/2215,800,0009
53شهميرزاد، ملاده، فينسک تهران تعطيلات بهمن 21جمعه97/11/1997/11/209,800,0009
54جزيره قشم ، هنگام ، هرمز (جزيره آرامش) تهران تعطيلات بهمن 43جمعه97/11/1997/11/2212,500,0007
55چابهار (سرزمين هميشه بهار) تهران تعطيلات بهمن 43جمعه97/11/1997/11/2212,500,0009
56کرمان،شهداد،شهرصخره اي ميمند تهران تعطيلات بهمن 43جمعه97/11/1997/11/2219,000,0009
57کوير مصر؛ افسون خاک و باد و ستاره (فول برد) (3.5 روزه) تهران تعطيلات بهمن 33جمعه97/11/1997/11/229,500,0009
58عقدا، اردکان، خرانق، چک چک (گذري بر زادگاه خورشيد) اقامتگاه بوم گردي تهران تعطيلات 22 بهمن 32شنبه97/11/2097/11/227,500,0009
59اصفهان ،ابيانه (از روايت خاک تا حکايت آب) هتل 4 ستاره خواجو تهران تعطيلات بهمن 32شنبه97/11/2097/11/229,400,0009
60شيراز (شهر راز و ناز) هتل اصيل ايراني 5 ستاره زنديه تهران تعطيلات بهمن 32شنبه97/11/2097/11/2215,900,0009
61يزد، ميبد، نارتي تي (از تکريم آتش تا ترسيم خاک) صفائيه جديد تهران تعطيلات 22 بهمن 32شنبه97/11/2097/11/2211,500,0009
62يزد، ميبد، نارتي تي (از تکريم آتش تا ترسيم خاک) صفائيه هتل باغ تهران تعطيلات 22 بهمن 32شنبه97/11/2097/11/229,900,0009
63نطنز، کوير متين آباد، ابيانه تهران تعطيلات 22 بهمن 21يکشنبه97/11/2197/11/224,990,0009
64تاريخ و طبيعت از ايذه تا شوش تهران زمستان 43دوشنبه97/11/2297/11/269,900,0009
65يزد، ميبد، نارتي تي (از تکريم آتش تا ترسيم خاک) صفائيه جديد تهران آخر هفته 32چهارشنبه97/12/0897/12/1011,500,0009
66يزد، ميبد، نارتي تي (از تکريم آتش تا ترسيم خاک) صفائيه هتل باغ تهران آخر هفته 32چهارشنبه97/12/0897/12/109,900,0009
67شيراز (شهر راز و ناز) هتل اصيل ايراني 5 ستاره زنديه تهران آخر هفته 32چهارشنبه97/12/0897/12/1015,900,0009
68نطنز، کوير متين آباد، ابيانه تهران آخر هفته 21پنج شنبه97/12/0997/12/104,990,0009
69عقدا، اردکان، خرانق، چک چک (گذري بر زادگاه خورشيد) اقامتگاه بوم گردي تهران آخر هفته 32چهارشنبه97/12/1597/12/177,500,0009
کليه حقوق اين نرم افزار متعلق به گروه مهندسي فراسو مي باشد. FarasooGroup@yahoo.com , http://farasoo24.com