گزارش عملکرد گردش حساب و پرداخت بدهی چاپ واچر تور گروهی تغییر رمز بخش مدیریت
کاربر محترم فروش آنلاينجستجو بر اساس نـام تور بر اساس نوع تور بر اساس مناسبت  
جستجو بر اساس مسیر تور بر اساس مبدا حرکت تور
جستجو بر اساس بازه برگزاری تور : از    روز : ماه : سال :   تا    روز : ماه : سال :  
جستجو بر اساس مدت تور براساس قیمت تور

ردیف*** پیشنهادهای ویژه ***مبدا حرکتمناسبتروزشبروز حرکتتاریخ حرکتتاریخ پایانقیمت ماندهپکیج 
1شيراز (شهر راز و ناز) / انفرادي / همه روزه / هتل هاي 5 ستاره همه شهرها همه روزه 32پنج شنبه97/05/2597/06/297,600,0009
2شيراز (شهر راز و ناز) / انفرادي / همه روزه / هتل هاي 4 ستاره همه شهرها همه روزه 32پنج شنبه97/05/2597/06/295,690,0009
3تبريز، کندوان، جلفا (از ساز تبريز تا سوز ارس) تهران عيد سعيد غديرخم 43سه شنبه97/06/0697/06/0911,500,0003
4گلستان،ترکمن صحرا ( سرزمين اسب و عشق) تهران عيد سعيد غديرخم 43سه شنبه97/06/0697/06/097,900,0009
5تورمشهد نيشابور طوس ( 4روزه هتل 5*پارک حيات بدون بليط رفت و برگشت پرواز) تهران عيد سعيد غديرخم 43سه شنبه97/06/0697/06/098,400,000Full
6ماسال،ييلاق اولسبلنگاه،ماسوله (پله پله تا ملاقات ابرها) تهران عيد سعيد غديرخم 32چهارشنبه97/06/0797/06/096,900,0005
7تور زميني سالاردره، باداب سورت (رنگارنگ در مسير چشمه و جنگل) تهران عيد سعيد غديرخم 32چهارشنبه97/06/0797/06/098,900,0003
8تور زميني کردستان اورامان (سرود کوهستاني سرزمين اهورا) تهران تعطيلات عيد غدير 32چهارشنبه97/06/0797/06/097,600,0003
9تور زميني زنجان، تخت سليمان، غارکتله خور (از گنبد سلطان تا آتشکده شاهان) تهران عيد سعيد غديرخم 32چهارشنبه97/06/0797/06/095,500,0009

ردیفعنوان تورمبدا حرکتمناسبتروزشبروز حرکتتاریخ حرکتتاریخ پایانقیمت ماندهپکیج 
1شيراز (شهر راز و ناز) / انفرادي / همه روزه / هتل هاي 5 ستاره همه شهرها همه روزه 32پنج شنبه97/05/2597/06/297,600,0009
2شيراز (شهر راز و ناز) / انفرادي / همه روزه / هتل هاي 4 ستاره همه شهرها همه روزه 32پنج شنبه97/05/2597/06/295,690,0009
3چهارمحال بختياري، چلگرد، سميرم، ياسوج (همپاي ايل تا دامنه دنا) تهران تعطيلات عيد قربان 54دوشنبه97/05/2997/06/0211,800,000Full
4گلستان،ترکمن صحرا ( سرزمين اسب و عشق) تهران تعطيلات عيد قربان 43سه شنبه97/05/3097/06/027,500,000Full
5زنجان مراغه ، قزوين (ميراث سه پايتخت طلايي) تهران تعطيلات عيد قربان 43سه شنبه97/05/3097/06/027,600,000Full
6زنجان مراغه ، قزوين (ميراث سه پايتخت طلايي) تهران تعطيلات عيد قربان 43سه شنبه97/05/3097/06/029,900,000Full
7تبريز، کندوان، جلفا (از ساز تبريز تا سوز ارس) تهران تعطيلات عيد قربان 43سه شنبه97/05/3097/06/0211,500,000Full
8همدان ، کرمانشاه (از گنج الوند تا دسترنج فرهاد) تهران تعطيلات عيد قربان 43سه شنبه97/05/3097/06/029,800,000Full
9سرعين، اسالم، حيران، مشکين شهر (از جوشش چشمه ها تا آرامش دامنه ها) تهران تعطيلات عيد قربان 43سه شنبه97/05/3097/06/028,500,000Full
10کرمانشاه (صداي تيشه فرهاد) هتل 5 ستاره لاله بيستون تهران تعطيلات عيد قربان 32چهارشنبه97/05/3197/06/026,500,000Full
11چهارمحال بختياري (از گيسوان آبشار تا دامان زردکوه) / زميني تهران تعطيلات عيد قربان 32چهارشنبه97/05/3197/06/025,900,000Full
12تور زميني همدان ورکانه 3 روزه زميني ( از گنجنامه تا ورکانه) تهران تعطيلات عيد قربان 32چهارشنبه97/05/3197/06/026,800,000Full
13جنگل ابر، سمنان، دامغان (پا به پاي ابرها) تهران تعطيلات عيد قربان 32چهارشنبه97/05/3197/06/024,900,000Full
14تور زميني لرستان ، خرم آباد ، بروجرد (سرزنده از ريزش آبشارها) تهران تعطيلات عيد قربان 32چهارشنبه97/05/3197/06/025,500,000Full
15لاهيجان، ديلمان ( همپاي باد هم نفس ديلمان) تهران تعطيلات عيد قربان 32چهارشنبه97/05/3197/06/025,650,000Full
16ماسال،ييلاق اولسبلنگاه،ماسوله (پله پله تا ملاقات ابرها) تهران تعطيلات عيد قربان 32چهارشنبه97/05/3197/06/026,900,000Full
17تورمشهد نيشابور طوس ( 4روزه هتل 5*پارک حيات بدون بليط رفت و برگشت پرواز) تهران عيد سعيد غديرخم 43سه شنبه97/06/0697/06/098,400,000Full
18گلستان،ترکمن صحرا ( سرزمين اسب و عشق) تهران عيد سعيد غديرخم 43سه شنبه97/06/0697/06/097,900,0009
19سرعين، اسالم، حيران، مشکين شهر (از جوشش چشمه ها تا آرامش دامنه ها) تهران عيد سعيد غديرخم 43سه شنبه97/06/0697/06/098,500,000Full
20تبريز، کندوان، جلفا (از ساز تبريز تا سوز ارس) تهران عيد سعيد غديرخم 43سه شنبه97/06/0697/06/0911,500,0003
21تور زميني کردستان اورامان (سرود کوهستاني سرزمين اهورا) تهران تعطيلات عيد غدير 32چهارشنبه97/06/0797/06/097,600,0003
22تور زميني همدان ورکانه 3 روزه زميني ( از گنجنامه تا ورکانه) تهران عيد سعيد غديرخم 32چهارشنبه97/06/0797/06/096,800,000Full
23چهارمحال بختياري (از گيسوان آبشار تا دامان زردکوه) / زميني تهران عيد سعيد غديرخم 32چهارشنبه97/06/0797/06/095,900,000Full
24جنگل ابر، سمنان، دامغان (پا به پاي ابرها) تهران عيد سعيد غديرخم 32چهارشنبه97/06/0797/06/094,900,000Full
25تور زميني زنجان، تخت سليمان، غارکتله خور (از گنبد سلطان تا آتشکده شاهان) تهران عيد سعيد غديرخم 32چهارشنبه97/06/0797/06/095,500,0009
26تور زميني سالاردره، باداب سورت (رنگارنگ در مسير چشمه و جنگل) تهران عيد سعيد غديرخم 32چهارشنبه97/06/0797/06/098,900,0003
27ماسال،ييلاق اولسبلنگاه،ماسوله (پله پله تا ملاقات ابرها) تهران عيد سعيد غديرخم 32چهارشنبه97/06/0797/06/096,900,0005
28نطنز، کاشان، ابيانه تهران آخر هفته 21پنج شنبه97/06/0897/06/094,000,000Full
29ييلاق شهرستانک، رامسر (از دل کوه تا لب دريا) تهران عيد سعيد غديرخم 21پنج شنبه97/06/0897/06/094,800,0009
30لاهيجان، ديلمان ( همپاي باد هم نفس ديلمان) تهران آخر هفته 32چهارشنبه97/06/1497/06/165,650,0009
31سرعين، اسالم، حيران، مشکين شهر (از جوشش چشمه ها تا آرامش دامنه ها) تهران آخر هفته 43سه شنبه97/06/2097/06/238,500,0009
32تبريز، کندوان، جلفا (از ساز تبريز تا سوز ارس) تهران آخر هفته 43سه شنبه97/06/2097/06/2311,500,0009
33تور زميني همدان ورکانه 3 روزه زميني ( از گنجنامه تا ورکانه) تهران آخر هفته 32چهارشنبه97/06/2197/06/236,800,0009
34چهارمحال بختياري (از گيسوان آبشار تا دامان زردکوه) / زميني تهران آخر هفته 32چهارشنبه97/06/2197/06/235,900,0009
35تور زميني لرستان ، خرم آباد ، بروجرد (سرزنده از ريزش آبشارها) تهران آخر هفته 32چهارشنبه97/06/2197/06/235,800,0009
36ماسوله،اکوموزه، قلعه رودخان تهران آخر هفته 21پنج شنبه97/07/1297/07/13 9
37ماسال، ماسوله، اکوموزه، قلعه رودخان تهران آخر هفته 21پنج شنبه97/07/1297/07/13 9
38تور زميني همدان ورکانه 2 روزه زميني ( از گنجنامه تا ورکانه) تهران آخر هفته 21پنج شنبه97/07/1297/07/134,700,0009
39کاشان، نطنز، ابيانه تهران آخر هفته 21پنج شنبه97/07/1297/07/13 9
40جنگل ابر، سمنان، دامغان (پا به پاي ابرها) تهران آخر هفته 32چهارشنبه97/07/1897/07/204,900,0009
41تور زميني همدان ورکانه 2 روزه زميني ( از گنجنامه تا ورکانه) تهران آخر هفته 21پنج شنبه97/07/1997/07/204,700,0009
42جنگل ابر، سمنان، دامغان (پا به پاي ابرها) تهران تعطيلات آبان 32چهارشنبه97/08/1697/08/184,900,0009
43ماسال،ييلاق اولسبلنگاه،ماسوله (پله پله تا ملاقات ابرها) تهران تعطيلات آبان 32چهارشنبه97/08/1697/08/186,900,0009
44جنگل ابر، سمنان، دامغان (پا به پاي ابرها) تهران تعطيلات ولادت پيامبر 32جمعه97/09/0297/09/044,900,0009
کليه حقوق اين نرم افزار متعلق به گروه مهندسي فراسو مي باشد. FarasooGroup@yahoo.com , http://farasoo24.com