گزارش عملکرد   تغییر رمز بخش مدیریت  
کاربر محترم فروش آنلاينجستجو بر اساس نـام تور بر اساس نوع تور بر اساس مناسبت  
جستجو بر اساس مسیر تور بر اساس مبدا حرکت تور
جستجو بر اساس بازه برگزاری تور : از    روز : ماه : سال :   تا    روز : ماه : سال :  
جستجو بر اساس مدت تور براساس قیمت تور

ردیف*** پیشنهادهای ویژه ***مبدا حرکتمناسبتروزشبروز حرکتتاریخ حرکتتاریخ پایانقیمت ماندهپکیج 
1چهارمحال و بختياري؛ جشنواره آدم برفي تهران جشنواره آدم برفي 32چهارشنبه95/12/1195/12/133,590,0009
2تور نوروزي کردستان و کرمانشاه - 5 روزه زميني (از مهمان نوازي تا قصه پردازي) تهران نوروز 96 54يکشنبه95/12/2996/01/0312,700,0009
3شيراز تخت جمشيد، پاسارگاد، نقش رستم (شهر راز و ناز) هتل زنديه تهران نوروز 96 43يکشنبه95/12/2996/01/0216,500,0009
4نوروزي اصفهان ، ابيانه، نطنز، کوير ورزنه (از روايت خاک تا حکايت آب) تهران نوروز 96 43چهارشنبه96/01/0296/01/0514,200,0005
5شيراز تخت جمشيد، پاسارگاد، نقش رستم (شهر راز و ناز) هتل زنديه تهران نوروز 96 43شنبه96/01/0596/01/0816,300,0009
6شيراز تخت جمشيد، پاسارگاد، نقش رستم (شهر راز و ناز) هتل زنديه تهران نوروز 96 43سه شنبه96/01/0896/01/1116,200,0009

ردیفعنوان تورمبدا حرکتمناسبتروزشبروز حرکتتاریخ حرکتتاریخ پایانقیمت ماندهپکیج 
1تور چابهار هوايي (از بندر کنارک تا خليج گواتر) تهران آخر هفته 43سه شنبه95/12/1095/12/1316,500,000Full
2تور شيراز تخت جمشيد پاسارگاد - 3 روزه هوايي تهران آخر هفته 32چهارشنبه95/12/1195/12/137,900,0009
3چهارمحال و بختياري؛ جشنواره آدم برفي تهران جشنواره آدم برفي 32چهارشنبه95/12/1195/12/133,590,0009
4تور چابهار هوايي (سرزمين هميشه بهار) تهران نوروز 96 54شنبه95/12/2896/01/0219,500,000Full
5خوزستان، شوش زيگورات چغازنبيل - 4 روزه هوايي تهران نوروز 96 43يکشنبه95/12/2996/01/0216,500,000Full
6تور نوروزي کردستان و کرمانشاه - 5 روزه زميني (از مهمان نوازي تا قصه پردازي) تهران نوروز 96 54يکشنبه95/12/2996/01/0312,700,0009
7تور نوروزي بندرعباس ، قشم ، هرمز (از بندر نيلي تا جزيره هرمز) تهران نوروز 96 43يکشنبه95/12/2996/01/0218,900,0009
8کرمان،ميمند،ماهان (از دستکند ميمند تا سکوت کلوت) تهران نوروز 96 43يکشنبه95/12/2996/01/0217,900,0009
9شيراز تخت جمشيد، پاسارگاد، نقش رستم (شهر راز و ناز) تهران نوروز 96 43يکشنبه95/12/2996/01/0217,900,0004
10شيراز تخت جمشيد، پاسارگاد، نقش رستم (شهر راز و ناز) هتل زنديه تهران نوروز 96 43يکشنبه95/12/2996/01/0216,500,0009
11يزد،ميبد، چک چک ( از تکريم آتش تا ترسيم خاک) تهران نوروز 96 43يکشنبه95/12/2996/01/0213,300,000Full
12جزيره قشم (بهشت کوچک زميني) تهران نوروز 96 43يکشنبه95/12/2996/01/0216,500,0009
13تور نوروزي بوشهر تنگ چوگان (عروس خليج فارس) تهران نوروز 96 43يکشنبه95/12/2996/01/0215,500,000Full
14نوروزي اصفهان ، ابيانه، نطنز، کوير ورزنه (از روايت خاک تا حکايت آب) تهران نوروز 96 43يکشنبه95/12/2996/01/0213,900,000Full
15شيراز تخت جمشيد، پاسارگاد، نقش رستم (شهر راز و ناز) تهران نوروز 96 43چهارشنبه96/01/0296/01/0518,200,000Full
16جزيره قشم (بهشت کوچک زميني) تهران نوروز 96 43چهارشنبه96/01/0296/01/0516,800,000Full
17يزد،ميبد، چک چک ( از تکريم آتش تا ترسيم خاک) تهران نوروز 96 43چهارشنبه96/01/0296/01/0513,500,000Full
18کرمان ،ميمند،ماهان (از دستکند ميمند تا سکوت کلوت) تهران نوروز 96 43چهارشنبه96/01/0296/01/0518,200,0004
19تور نوروزي بندرعباس ، قشم ، هرمز (از بندر نيلي تا جزيره هرمز) تهران نوروز 96 43چهارشنبه96/01/0296/01/0519,300,0009
20تبريز، کندوان، جلفا از ساز تبريز تا سوز ارس تهران نوروز 96 43چهارشنبه96/01/0296/01/0512,900,0009
21رامسر کندولس لاهيجان (عروس سبز ايران) تهران نوروز 96 43چهارشنبه96/01/0296/01/0511,400,000Full
22نوروزي اصفهان ، ابيانه، نطنز، کوير ورزنه (از روايت خاک تا حکايت آب) تهران نوروز 96 43چهارشنبه96/01/0296/01/0514,200,0005
23تور چابهار هوايي (سرزمين هميشه بهار) تهران نوروز 96 43چهارشنبه96/01/0296/01/0519,800,000Full
24تور نوروزي چهارمحال و بختياري - 4 روزه زميني (ازگيسوان آبشار تا دامان زردکوه) تهران نوروز 96 43پنج شنبه96/01/0396/01/069,800,0009
25گلستان، ترکمن صحرا؛ سرزمين اسب و عشق تهران نوروز 96 43پنج شنبه96/01/0396/01/0611,800,0009
26گيلان، ماسوله، آستارا، اردبيل (از ساحل خزر تا بلنداي حيران) تهران نوروز 96 43پنج شنبه96/01/0396/01/069,800,0009
27تور نوروزي کردستان و کرمانشاه - 5 روزه زميني (از مهمان نوازي تا قصه پردازي) تهران نوروز 96 54جمعه96/01/0496/01/0812,700,000Full
28شيراز تخت جمشيد، پاسارگاد، نقش رستم (شهر راز و ناز) هتل زنديه تهران نوروز 96 43شنبه96/01/0596/01/0816,300,0009
29تور نوروزي بندرعباس ، قشم ، هرمز (از بندر نيلي تا جزيره هرمز) تهران نوروز 96 43شنبه96/01/0596/01/0818,700,0002
30کرمان،ميمند،ماهان (از دستکند ميمند تا سکوت کلوت) تهران نوروز 96 43شنبه96/01/0596/01/0817,700,0009
31شيراز تخت جمشيد، پاسارگاد، نقش رستم (شهر راز و ناز) هتل چمران تهران نوروز 96 43شنبه96/01/0596/01/0817,700,0009
32يزد،ميبد،چک چک (از تکريم آتش تا ترسيم خاک) تهران نوروز 96 43شنبه96/01/0596/01/0813,200,000Full
33جزيره قشم (بهشت کوچک زميني) تهران نوروز 96 43شنبه96/01/0596/01/0816,600,000Full
34رامسر کندولس لاهيجان (عروس سبز ايران) تهران نوروز 96 43شنبه96/01/0596/01/0811,000,000Full
35همدان،ورکانه، زنجان (سفر به تاريخ از هگمتانه تا سلطانيه) تهران نوروز 96 43شنبه96/01/0596/01/0811,900,000Full
36تور چابهار هوايي (سرزمين هميشه بهار) تهران نوروز 96 43شنبه96/01/0596/01/0819,600,000Full
37کرمان،ميمند،ماهان (از دستکند ميمند تا سکوت کلوت) تهران نوروز 96 43سه شنبه96/01/0896/01/1117,600,0009
38جزيره قشم (بهشت کوچک زميني) تهران نوروز 96 43سه شنبه96/01/0896/01/1116,400,000Full
39يزد،ميبد،چک چک (از تکريم آتش تا ترسيم خاک) تهران نوروز 96 43سه شنبه96/01/0896/01/1113,100,000Full
40شيراز تخت جمشيد، پاسارگاد، نقش رستم (شهر راز و ناز) هتل چمران تهران نوروز 96 43سه شنبه96/01/0896/01/1117,600,0007
41شيراز تخت جمشيد، پاسارگاد، نقش رستم (شهر راز و ناز) هتل زنديه تهران نوروز 96 43سه شنبه96/01/0896/01/1116,200,0009
42تور چابهار هوايي (سرزمين هميشه بهار) تهران نوروز 96 43سه شنبه96/01/0896/01/1119,100,000Full
43يزد ، ميبد ،چک چک (از تکريم آتش تا ترسيم خاک) تهران نوروز 96 32جمعه96/01/1196/01/139,900,0009
44جزيره قشم (بهشت کوچک زميني) تهران نوروز 96 32جمعه96/01/1196/01/1314,000,0009
کليه حقوق اين نرم افزار متعلق به گروه مهندسي فراسو مي باشد. FarasooGroup@yahoo.com , http://farasoo24.com