گزارش عملکرد   تغییر رمز بخش مدیریت  
کاربر محترم فروش آنلاينجستجو بر اساس نـام تور بر اساس نوع تور بر اساس مناسبت  
جستجو بر اساس مسیر تور بر اساس مبدا حرکت تور
جستجو بر اساس بازه برگزاری تور : از    روز : ماه : سال :   تا    روز : ماه : سال :  
جستجو بر اساس مدت تور براساس قیمت تور

ردیف*** پیشنهادهای ویژه ***مبدا حرکتمناسبتروزشبروز حرکتتاریخ حرکتتاریخ پایانقیمت ماندهپکیج 
1تور زميني کردستان کرمانشاه (از مهمان نوازي تا قصه پردازي) تهران آخر هفته 43سه شنبه96/07/1896/07/219,300,0009
2تور رشت، قزوين (ازخانه هاي سبز گيلان تا کاخ دل انگيز قزوين) تهران آخر هفته 21پنج شنبه96/07/2096/07/214,200,0009

ردیفعنوان تورمبدا حرکتمناسبتروزشبروز حرکتتاریخ حرکتتاریخ پایانقیمت ماندهپکیج 
1تور هوايي شيراز (شهر راز و ناز) تهران آخر هفته 32چهارشنبه96/07/0596/07/079,800,0009
2کرمان،ميمند،ماهان (از دستکند ميمند تا سکوت کلوت) تهران آخر هفته 43سه شنبه96/07/1196/07/1417,600,0009
3يزد،ميبد، کوير (از تکريم آتش تا ترسيم خاک) تهران آخر هفته 32چهارشنبه96/07/1296/07/148,900,0009
4تور هوايي شيراز (شهر راز و ناز) تهران آخر هفته 32چهارشنبه96/07/1296/07/149,800,0009
5تور زميني کردستان کرمانشاه (از مهمان نوازي تا قصه پردازي) تهران آخر هفته 43سه شنبه96/07/1896/07/219,300,0009
6تور هوايي شيراز (شهر راز و ناز) تهران آخر هفته 32چهارشنبه96/07/1996/07/219,800,0009
7تور رشت، قزوين (ازخانه هاي سبز گيلان تا کاخ دل انگيز قزوين) تهران آخر هفته 21پنج شنبه96/07/2096/07/214,200,0009
8کرمان،ميمند،ماهان (از دستکند ميمند تا سکوت کلوت) تهران آخر هفته 43سه شنبه96/07/2596/07/2817,600,0009
9يزد،ميبد، کوير (از تکريم آتش تا ترسيم خاک) تهران آخر هفته 32چهارشنبه96/07/2696/07/288,900,0009
10تور هوايي شيراز (شهر راز و ناز) تهران آخر هفته 32چهارشنبه96/07/2696/07/289,800,0009
کليه حقوق اين نرم افزار متعلق به گروه مهندسي فراسو مي باشد. FarasooGroup@yahoo.com , http://farasoo24.com