گزارش عملکرد   تغییر رمز بخش مدیریت  
کاربر محترم فروش آنلاينجستجو بر اساس نـام تور بر اساس نوع تور بر اساس مناسبت  
جستجو بر اساس مسیر تور بر اساس مبدا حرکت تور
جستجو بر اساس بازه برگزاری تور : از    روز : ماه : سال :   تا    روز : ماه : سال :  
جستجو بر اساس مدت تور براساس قیمت تور

ردیف*** پیشنهادهای ویژه ***مبدا حرکتمناسبتروزشبروز حرکتتاریخ حرکتتاریخ پایانقیمت ماندهپکیج 
1شيراز تخت جمشيد، پاسارگاد، نقش رستم (شهر راز و ناز) هتل چمران تهران نوروز 96 43شنبه96/01/0596/01/0817,700,000Full
2کرمان،ميمند،ماهان (از دستکند ميمند تا سکوت کلوت) تهران نوروز 96 43شنبه96/01/0596/01/0817,700,000Full
3کرمان،ميمند،ماهان (از دستکند ميمند تا سکوت کلوت) تهران نوروز 96 43سه شنبه96/01/0896/01/1117,600,000Full
4شيراز تخت جمشيد، پاسارگاد، نقش رستم (شهر راز و ناز) هتل چمران تهران نوروز 96 43سه شنبه96/01/0896/01/1117,600,000Full
5شيراز تخت جمشيد، پاسارگاد، نقش رستم (شهر راز و ناز) هتل زنديه تهران نوروز 96 43سه شنبه96/01/0896/01/1116,200,000Full
6شيراز تخت جمشيد، پاسارگاد، نقش رستم (شهر راز و ناز) هتل زنديه تهران آخر هفته 43سه شنبه96/02/0596/02/0812,900,0009

ردیفعنوان تورمبدا حرکتمناسبتروزشبروز حرکتتاریخ حرکتتاریخ پایانقیمت ماندهپکیج 
1شيراز تخت جمشيد، پاسارگاد، نقش رستم (شهر راز و ناز) هتل چمران تهران نوروز 96 43شنبه96/01/0596/01/0817,700,000Full
2شيراز تخت جمشيد، پاسارگاد، نقش رستم (شهر راز و ناز) هتل زنديه تهران نوروز 96 43شنبه96/01/0596/01/0816,300,000Full
3يزد،ميبد،چک چک (از تکريم آتش تا ترسيم خاک) تهران نوروز 96 43شنبه96/01/0596/01/0813,200,000Full
4جزيره قشم (بهشت کوچک زميني) تهران نوروز 96 43شنبه96/01/0596/01/0816,600,000Full
5تور نوروزي بندرعباس ، قشم ، هرمز (از بندر نيلي تا جزيره هرمز) تهران نوروز 96 43شنبه96/01/0596/01/0818,700,000Full
6کرمان،ميمند،ماهان (از دستکند ميمند تا سکوت کلوت) تهران نوروز 96 43شنبه96/01/0596/01/0817,700,000Full
7همدان،ورکانه، زنجان (سفر به تاريخ از هگمتانه تا سلطانيه) تهران نوروز 96 43شنبه96/01/0596/01/0811,900,000Full
8رامسر کندولس لاهيجان (عروس سبز ايران) تهران نوروز 96 43شنبه96/01/0596/01/0811,000,000Full
9تور چابهار هوايي (سرزمين هميشه بهار) تهران نوروز 96 43شنبه96/01/0596/01/0819,600,000Full
10کرمان،ميمند،ماهان (از دستکند ميمند تا سکوت کلوت) تهران نوروز 96 43سه شنبه96/01/0896/01/1117,600,000Full
11يزد،ميبد،چک چک (از تکريم آتش تا ترسيم خاک) تهران نوروز 96 43سه شنبه96/01/0896/01/1113,100,000Full
12جزيره قشم (بهشت کوچک زميني) تهران نوروز 96 43سه شنبه96/01/0896/01/1116,400,000Full
13يزد،ميبد،چک چک (از تکريم آتش تا ترسيم خاک) تهران نوروز 96 43سه شنبه96/01/0896/01/1113,100,000Full
14شيراز تخت جمشيد، پاسارگاد، نقش رستم (شهر راز و ناز) هتل چمران تهران نوروز 96 43سه شنبه96/01/0896/01/1117,600,000Full
15شيراز تخت جمشيد، پاسارگاد، نقش رستم (شهر راز و ناز) هتل زنديه تهران نوروز 96 43سه شنبه96/01/0896/01/1116,200,000Full
16تور چابهار هوايي (سرزمين هميشه بهار) تهران نوروز 96 43سه شنبه96/01/0896/01/1119,100,000Full
17يزد ، ميبد ،چک چک (از تکريم آتش تا ترسيم خاک) تهران نوروز 96 32جمعه96/01/1196/01/139,000,000Full
18جزيره قشم (بهشت کوچک زميني) تهران نوروز 96 32جمعه96/01/1196/01/1311,500,000Full
19شيراز تخت جمشيد، پاسارگاد، نقش رستم (شهر راز و ناز) هتل زنديه تهران آخر هفته 43سه شنبه96/02/0596/02/0812,900,0009
کليه حقوق اين نرم افزار متعلق به گروه مهندسي فراسو مي باشد. FarasooGroup@yahoo.com , http://farasoo24.com